Search found 25 matches

by Quantum
Mon Dec 31, 2018 12:47 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ศรัทธา ปัญญา
Replies: 0
Views: 38

ศรัทธา ปัญญา

สรรพสิ่งมีความสมดุลในตัวเอง ถ้าบางสิ่งงอกงามเกินพอดี ย่อมส่งผลต่อสิ่งอื่นๆ เป็นลูกโซ่ ผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้าโดยไร้ซึ่งปัญญาก็เช่นกัน ในที่สุดก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของคนพาลและชักจูงลงขุมนรกได้อย่างง่ายดาย เพราะว่าเขาสอนว่าจงเชื่อไม่ว่าจะทำสิ่งใดจงศรัทธา อีกประการคือปัญญาถ้าบุคคลมีปัญญามากจนเกินไปย...
by Quantum
Mon Dec 31, 2018 12:45 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ของดี
Replies: 0
Views: 28

ของดี

ชื่อว่าของดีแล้วผู้ที่บารมียังอ่อนไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนได้ล้วนต้องการ แต่ว่าของสิ่งนั้นถ้าว่าดี มันก็ดีในตัวของมันไม่สามารถยังผู้ครอบครองให้ดีตามได้ เหมือนผู้ที่แช่น้ำเท่านั้นจึงเปียกแต่ไม่สามารถทำให้ผู้ที่ติดตามไปด้วยที่มิได้ลงแช่ให้เปียก ไม่ว่าของดีประเภทใด้ถ้าผู้ครอบครองยังไม่เป็นคนดีก็ไม่ต่า...
by Quantum
Mon Dec 31, 2018 12:42 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ให้ ให้ขาด
Replies: 0
Views: 30

ให้ ให้ขาด

การสละสิ่งของแก่บุคคลอื่นผู้ให้หรือทายกควรวางกำลังใจให้ถึงพร้อมทั้งสามกาลและตัดเยื่อใยในสิ่งนั้นเสียเพราะว่าการให้เป็นการละความยึดมั่นก่อนแล้วจึงบรรเทาโลภะ ไม่ว่าในอนาคตผู้รับจะนำสิ่งนั้นไปใช้อย่างไรหรือมอบให้ผู้อื่น ทายกพึงหนักแน่นเเละยินดีว่าสิ่งที่สละออกไปได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกหลายทอดนั่นเอ...
by Quantum
Sun Dec 30, 2018 5:03 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: สายไหน
Replies: 0
Views: 32

สายไหน

การปฏิบัติภาวนามีหลายแบบให้เราเลือกใช้ตามจริตของแต่ละคน อันที่จริงก็เหมือนการลากดินสอจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงเสมอไปหรืออาจจับดินสอแล้วขยับกระดาษซะเองยังได้ ความหลากหลายด้วยวิธีการแต่สุดท้ายก็เพื่อจุดหมายเดียวกัน ทว่าคนมีมานะจัดกลับมองว่าวิธีของตนดีที่สุดซึ่งไม่ผิดอะไรมากนัก ...
by Quantum
Sun Dec 30, 2018 2:41 am
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: อธิษฐาน บารมี
Replies: 0
Views: 35

อธิษฐาน บารมี

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการอธิษฐานคือการขอ จึงเป็นเหตุให้มีการกราบไหว้วัตถุต่างๆ ที่ไม่มีแก่นสารเป็นแต่เพียงเชื่อตามกันมา จนกลายเป็นเหยื่อให้คนอีกกลุ่มที่เล็งเห็นประโยชน์จากความโง่และงมงายนี้สร้างรายได้มหาศาล นอกจากไม่เพิ่มพูนปัญญาแล้วยังเป็นเหตุตกต่ำ เพราะเมื่อความอยากอันเจือด้วยโลภะเกิดขึ้น กิเลสย่อมงอ...
by Quantum
Thu Dec 27, 2018 11:56 am
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: อีกฝั่งมหาสมุทร
Replies: 0
Views: 34

อีกฝั่งมหาสมุทร

การเดินทางไกลสำเร็จได้ด้วยก้าวทีละก้าว แม้การปราถนาโพธิญานที่ไม่สามารถมองเห็นจุดสิ้นสุดก็เช่นเดียวกัน แต่บุคคลผู้มีปัญญาทรามเที่ยวบนบานเพื่อให้เกิดอิทธิปาฏิหารห์ได้ยินเสียงลือมาตามลมว่าสิ่งไหนดีก็เข้าหาสิ่งนั้นจนกลายเป็นคนไร้ที่ยึดได้แต่ลอยไปตามความเชื่อที่ไม่มั่นคง การทำเช่นนั้นไม่สามารถยังกิจใดๆ ใ...
by Quantum
Tue Dec 18, 2018 3:14 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: รู้ธรรม มีธรรม
Replies: 0
Views: 67

รู้ธรรม มีธรรม

ปุถุชนผู้ยังไม่ล่วงอนุสัยกิเลสได้มักตกเป็นทาสของอารมณ์ที่น่าชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่รู้ตัว ด้วยว่าสติยังอ่อนเกินไปเมื่อปฏิบัติได้หน่อยหนึ่งแล้วกลับสั่งสมมานะถือตัว มักเพ่งมองหาข้อบกพร่องของผู้อื่นเพื่อเปรียบเทียบกับตนเช่นว่าเขาไม่ดีเหมือนตนโดยไม่รู้เลยว่าขณะนี้กำลังเป็นคนเลวอยู่ เพราะแทนที่จะพิจ...
by Quantum
Sun Dec 16, 2018 2:24 pm
Forum: พุทธศาสนสุภาษิต
Topic: อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี
Replies: 0
Views: 67

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส [/b] อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ,ชนะตนนั่นแหละ เป็นดี, ขุ. ธ. ๒๕/๒๙. ณ บัดนี้ อาตมภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยการชนะตน เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีแก่สาธ...
by Quantum
Tue Dec 11, 2018 2:25 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ครูผู้เลิศ
Replies: 0
Views: 68

ครูผู้เลิศ

การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก การเข้าใจธรรมที่ฟังจากพระพุทธเจ้ายิ่งยากขึ้นไปเป็นลำดับด้วยว่าสังสารวัฏฏแสนยาวไกลจะมีซักกี่ครั้งซึ่งได้พบกับมิตรผู้เป็นปราชญ์ เป็นครูของปวงสัตว์ผู้ยังไม่ถึงฝั่ง ดังนั้นเมื่อได้พบและรับเอาข้อปฏิบัติมาจากท่านเหล่านั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเป็นครูคอยควบคุมให้ปฏิบัติตา...
by Quantum
Tue Dec 11, 2018 2:13 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ตนแหละว่ายาก
Replies: 0
Views: 61

ตนแหละว่ายาก

จิตนี้มีปกติโลดโผนคือมีปกติรับและส่งอารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามากระทบตลอดเวลา ด้วยเหตุที่ถูกปล่อยให้เสพคุ้นกุศลและอกุศลช้านานโดยไม่มีการควบคุมที่ดีพอดังนั้นเมื่อถูกจับตามองจึงเกิดการดิ้นรนซัดส่ายเพราะไม่เป็นที่ชอบใจไม่เป็นอิสระในแบบของมันคืออิสระในการเพลิดเพลินต่ออาการต่างๆ ตามชอบใจนั่นเอง การสั่งสอนตนก็เช...