Search found 30 matches

by P
Mon Dec 10, 2018 2:23 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ไตรลักษณ์
Replies: 0
Views: 171

ไตรลักษณ์

ความไม่แน่นอนนั่นแหละเป็นความแน่นอนของสรรพสิ่ง เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมตกเข้าไปสู่ห้วงแห่งความไม่เที่ยงคือนิจจลักษณะ สรรพชีวิตก็ดี ต้นไม้ก็ดี โลกนี้ก็ดี เมื่อเกิดขึ้นย่อมประสบกับความเปลี่ยนแปลงประการใดประการหนึ่ง คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งมวลล้วนเกิดมาเพื่...
by P
Mon Dec 10, 2018 2:09 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ทรายหลากสี ดุจจิตที่ย้อมแล้ว
Replies: 0
Views: 168

ทรายหลากสี ดุจจิตที่ย้อมแล้ว

ทรายสีขาวบริสุทธิ์ทอดยาวไปตามหาด แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในธรรมชาติไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นไปโดยประการเดียวกัน ล้วนแตกต่างกันตามแดนเกิดและถิ่นที่อยู่เช่นนนั้นแล้วสิ่งนี้ก็เช่นกัน ด้วยองค์ประกอบหลักคือแก้วแต่ดด้วยกระบวนการเกิดทำให้แต่ละเม็ดมีมลทินไม่เหมือนกันเลย จิตทุกดวงก็เช่นกันเพราะผ่านการเวียนเกิดเว...
by P
Mon Dec 10, 2018 1:53 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ดอกไม้ใส่น้ำหอม
Replies: 0
Views: 189

ดอกไม้ใส่น้ำหอม

ธรรมดาดอกไม้มักมีกลิ่นเฉพาะตัวแม้ในวงศ์หรือพันธุ์เดียวกันก็ใช่ว่าจะมีกลิ่นแบบเดียวกันเสมอไป ส่วนจะหอมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทัศนคติของเจ้าตัวของผู้รับกลิ่นเป็นหลัก บ้างมีสีสันฉูดฉาดน่าสนใจแต่กลับไร้ซึ่งกลิ่น บ้างไร้สีสันแต่กลับส่งกลิ่นหอมชื่นใจ ข้อที่ยกความตรงกันข้ามอย่างนี้ก็เพื่อให้รู้ถึงข้ออื่น...
by P
Mon Dec 10, 2018 1:42 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: มิตร
Replies: 0
Views: 176

มิตร

ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาคำติของผู้อื่นดุจมีผู้บอกขุมทรัพย์ ธรรมดามิตรเท่านั้นที่เตือนในเมื่อเราหลงทางประพฤติผิด ทำตัวให้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า เช่นเจตนาล่วงศีลอันเป็นปกติของมนุษย์ เมื่อมีผู้ตำหนิอย่าพึ่งโกรธหรือแย้งเสียทันที ให้นำคำกล่าวนั้นมาพิจารณาด้วยปัญญาซึ่งไม่เข้าข้างตนเอง แต่คนในปัจจุบันมักไม่...
by P
Mon Dec 10, 2018 1:34 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
Replies: 0
Views: 172

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

หลักที่หยั่งลงเพื่อความมั่นคงแห่งศาสนา เพื่อยังศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิด เพื่อทำศรัทธาที่เกิดแล้วให้ยิ่งๆ ขึ้นไป มีสองหลักรวมกับผลอีกหนึ่งจึงกลายเป็นสามยั่งลงเป็นฐานมั่นคงจะขาดสิ่งหนึ่งสิงใดไม่ได้เนื้องจากว่าจะกลายเป็นต้นเหตุเเห่งความคลอนแคลน ทั้งหมดเป็นกิจในศาสนานี้อย่างแท้จริงที่องค์สมเด็จพระภควั...
by P
Mon Dec 10, 2018 1:07 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ขายบุญ
Replies: 0
Views: 177

ขายบุญ

เมื่อไปวัดในวันสำคัญต่างๆ เสียงที่มักได้ยินคือการเรียกร้องเรี่ยไรให้ญาติโยมช่วยกันคนละบาทสองบาทเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร แต่ในบางครั้งมันมากจนทำให้บางคนเลิกเข้าไปยังวัดแห่งนั้นเลยก็มี ส่วนคนบอกบุญนั้นก็จะเน้นย้ำถึงบุญที่ได้จากการถวายทาน แต่กลับไม่กล่าวถึงบุ...
by P
Mon Dec 10, 2018 11:11 am
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: คู่บารมี
Replies: 0
Views: 210

คู่บารมี

ความรักเกิดได้จากสองปัจจัยคือการผูกพันธ์กันมาในชาติก่อนและเกื้อกูลกันในปัจจุบัน คู่บารมีก็เช่นกันเพราะได้ทำบุญค้ำจุนกันแต่ปางก่อนจนถึงขั้นอธิฐานสร้างบารมีร่วมกันสืบมา โดยในแต่ละภพนั้นใช่ว่าจะได้ครองคู่กันทุกครั้งไป แต่ด้วยพันธะนั้นมักชักจูงทั้งคู่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางสายเลือดหรือสายสัมพันธ์อื่...
by P
Mon Dec 10, 2018 11:04 am
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ตนเท่านั้น
Replies: 0
Views: 186

ตนเท่านั้น

การดูจิตเน้นย้ำที่ภายในเท่านั้น ไม่มีเลยแม้เพียงสักนิดที่ให้มองไปยังผู้อื่น เพราะเมื่อมองด้วยมานะว่า เราดีกว่าย่อมหลงด้วยอำนาจทิฏฐิประมาทต่อการงานที่ควร มองด้วยเห็นว่าเสมอกันก็ยังมีโทษเพราะความต้องการของคนไม่มีที่สิ้นสุดจึงเป็นเหตุก่อเวรเพื่อให้ตนได้อยู่ในจุดที่ดีกว่า สุดท้ายมองว่าต่ำกว่าขาดกำลังใจใ...
by P
Mon Dec 10, 2018 10:52 am
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ขลังกับเขาเหมือนกัน
Replies: 0
Views: 171

ขลังกับเขาเหมือนกัน

วัตถุบางสิ่งบนโลกใบนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธว่าไม่มีอยู่จริง แต่จะขอกล่าวในมุมมองที่ว่า สิ่งนี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง เพราะสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้นั้นต้องสามารถติดตามข้ามภพข้ามชาติ ตลอดถึงนำออกจากวัฏฏสงสารนี้ สิ่งนั้นคือปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเว...
by P
Mon Dec 10, 2018 10:46 am
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: เสี้ยวเวลา
Replies: 0
Views: 167

เสี้ยวเวลา

ความคิดเพียงชั่วขณะจิตหนึ่งไม่สามารถนับได้ เปรียบกับแสงไฟที่สว่างอยู่ตลอดทั้งที่ในความเป็นจริงมันติดและดับสลับกันไป เช่นนั้นเเล้วผู้ใหม่ซึ่งอินทรีย์ยังอ่อนไม่สามารถกำหนดอาการที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีหรือร้ายกว่านั้นกลับเพลิดเพลินไปกับมัน ยิ่งผู้ปฏิบัติได้ชั่วระยะสมาธิเริ่มอยู่ตัวเมื่อเพลินกับความคิดใด...