บทแผ่เมตตา

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Post Reply
User avatar
น้ำชาบูด
Posts: 49
Joined: Sun Dec 09, 2018 10:51 am

บทแผ่เมตตา

Post by น้ำชาบูด » Fri Mar 29, 2019 3:27 am

บทแผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ


บทแผ่แบบเจาะจง

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า , ขอให้มารดาบิดา ของข้าพเจ้ามีความสุข ,

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ,
ขอส่วนบุญนี้ จงเสร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า , ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข ,

อิทัง เม คะรุปัชฌายาจะยิยานัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ คะรุปัชฌายาจะริยา ,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จ แก่ ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ของข้าพเจ้า , ขอให้ครู อุปัชฌาย์อาจารย์ ของ ข้าพเจ้ามีความสุข ,

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ เทวดา ทั้งหลายทั้งปวง , ขอให้เทวดาทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข ,

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ เปรต ทั้งหลายทั้งปวง , ขอให้เปรตทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุข ,

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี ,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งปวง , ขอให้ เจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุข ,

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ , สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา ,
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง มีความสุขกันทุกทั่วหน้ากันเทอญ.
Attachments
บทแผ่เมตตา.jpeg
บทแผ่เมตตา.jpeg (89.5 KiB) Viewed 171 times
บทแผ่เมตตา.jpeg
บทแผ่เมตตา.jpeg (89.5 KiB) Viewed 171 times


ใบไม้หรือพระเจ้าจักรพรรดิ ก็ไม่พ้นเวลา

Post Reply