แจ้งเพื่อทราบ

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Min
Site Admin
Posts: 1
Joined: Fri May 18, 2018 3:16 am

แจ้งเพื่อทราบ

Unread post by Min » Fri May 18, 2018 3:16 am

ไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์

เนื่องจากทางเว็บ ได้รวบรวมแล้วแจกจ่ายไฟล์เอกสารจากแหล่งต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบทความหรือคำสอนทางธรรมมะเพื่อเป็นธรรมทานและแก้ไขข้อข้องใจของผู้สนใจ ตลอดจนผู้ที่ต้องการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ดังนั้นหากไฟล์ใด เอกสารใด ที่ทางเจ้าของไม่อนุญาตให้ทำการเผยแพร่ กรุณาติดต่อทางเราเพื่อทำการนำออกโดยเร็ว

ทั้งนี้เราหวังเพียงเพื่อการสั่งสมบารมีให้เต็มเปี่ยม อันจะนำส่งความสุขแก่ตนและผู้อื่นในปัจจุบัน อนาคต จนกว่าจะสำเร็จเป้าหมาย ท่านผู้มีจิตยินดีในความดีของผู้อื่นหรือตนเองย่อมเป็นสุข เพราะจิตที่คิดดีประกอบด้วยปัญญาย่อมนำสุขมาPost Reply