แจกภาพพระพุทธเจ้า จากจิตกรพม่า

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
AAA
Posts: 23
Joined: Fri May 18, 2018 4:08 am

แจกภาพพระพุทธเจ้า จากจิตกรพม่า

Unread post by AAA » Fri May 18, 2018 7:42 am

ตำนานเล่าว่า เมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาที่พม่าในปัจจุบันเพื่อเผยแผ่ศาสนาจนมั่นคงได้มีนักวาดภาพวาดพระรูปของพระองค์ แล้วเก็บไว้ในเจดีย์ จวบจนเจดีย์นั้น ชำรุด ภาพดังกล่าวก็หลุดออกมาสู่ตลาดภายนอกด้วย แต่มีข้อแย้งว่าภาพนี้จะยังคงสมบูรณ์ขนาดนี้เลยหรือเปล่าในเมื่อเวลาก็ล่วงเลยมาขนาดนี้
The attachment BUDDHA IMAGES 2.jpg is no longer available


BUDDHA IMAGES.png
BUDDHA IMAGES.png (373.43 KiB) Viewed 83 times
BUDDHA IMAGES.png
BUDDHA IMAGES.png (373.43 KiB) Viewed 83 timesAttachments
BUDDHA IMAGES.png
BUDDHA IMAGES.png (373.43 KiB) Viewed 85 times
BUDDHA IMAGES.png
BUDDHA IMAGES.png (373.43 KiB) Viewed 85 timesPost Reply