แจกภาพพระพุทธเจ้า จากจิตกรพม่า

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Post Reply
index
Posts: 11
Joined: Thu Dec 14, 2017 12:48 pm

แจกภาพพระพุทธเจ้า จากจิตกรพม่า

Post by index » Thu Dec 14, 2017 1:45 pm

ตำนานเล่าว่า เมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาที่พม่าในปัจจุบันเพื่อเผยแผ่ศาสนาจนมั่นคงได้มีนักวาดภาพวาดพระรูปของพระองค์ แล้วเก็บไว้ในเจดีย์ จวบจนเจดีย์นั้น ชำรุด ภาพดังกล่าวก็หลุดออกมาสู่ตลาดภายนอกด้วย แต่มีข้อแย้งว่าภาพนี้จะยังคงสมบูรณ์ขนาดนี้เลยหรือเปล่าในเมื่อเวลาก็ล่วงเลยมาขนาดนี้
BUDDHA IMAGES.jpg
BUDDHA IMAGES.jpg (57.34 KiB) Viewed 723 times
BUDDHA IMAGES.jpg
BUDDHA IMAGES.jpg (57.34 KiB) Viewed 723 times


BUDDHA IMAGES 2.jpg
BUDDHA IMAGES 2.jpg (54.7 KiB) Viewed 679 times
BUDDHA IMAGES 2.jpg
BUDDHA IMAGES 2.jpg (54.7 KiB) Viewed 679 times
Post Reply