แจกภาพพระพุทธเจ้า จากจิตกรพม่า

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Post Reply
AAA
Posts: 22
Joined: Fri May 18, 2018 4:08 am

แจกภาพพระพุทธเจ้า จากจิตกรพม่า

Post by AAA » Fri May 18, 2018 7:42 am

ตำนานเล่าว่า เมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาที่พม่าในปัจจุบันเพื่อเผยแผ่ศาสนาจนมั่นคงได้มีนักวาดภาพวาดพระรูปของพระองค์ แล้วเก็บไว้ในเจดีย์ จวบจนเจดีย์นั้น ชำรุด ภาพดังกล่าวก็หลุดออกมาสู่ตลาดภายนอกด้วย แต่มีข้อแย้งว่าภาพนี้จะยังคงสมบูรณ์ขนาดนี้เลยหรือเปล่าในเมื่อเวลาก็ล่วงเลยมาขนาดนี้
The attachment BUDDHA IMAGES 2.jpg is no longer available


BUDDHA IMAGES.png
BUDDHA IMAGES.png (373.43 KiB) Viewed 1 time
BUDDHA IMAGES.png
BUDDHA IMAGES.png (373.43 KiB) Viewed 1 timeAttachments
BUDDHA IMAGES.png
BUDDHA IMAGES.png (373.43 KiB) Viewed 3 times
BUDDHA IMAGES.png
BUDDHA IMAGES.png (373.43 KiB) Viewed 3 times

Post Reply