ขลังกับเขาเหมือนกัน

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

ขลังกับเขาเหมือนกัน

Post by P » Mon Dec 10, 2018 10:52 am

วัตถุบางสิ่งบนโลกใบนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ซึ่งข้าพเจ้าไม่ปฏิเสธว่าไม่มีอยู่จริง แต่จะขอกล่าวในมุมมองที่ว่า สิ่งนี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง เพราะสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้นั้นต้องสามารถติดตามข้ามภพข้ามชาติ ตลอดถึงนำออกจากวัฏฏสงสารนี้ สิ่งนั้นคือปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ แต่บุคคลผู้มีบารมีน้อยหลงยึดสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระจนเกินพอดี เช่นการกราบไหว้ต่อบางสิ่งด้วยหวังโชคลาภ ข้อนี้ขอยกต้นไม้ใหญ่ที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของภูมิเทวดาแต่กลับถูกตัดโค่นลงมากมายจนป่าใหญ่กลายเป็นพื้นที่เว้าแหว่ง แท้จริงเหล่าทวยเทพล้วนมีภูมิธรรมที่จะไม่ก้าวก่ายทั้งต่อผู้อื่นและของตนวางเฉยด้วยอุเบกขาอันประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม หรือแม้แต่ทนสิทธิ์ต่างๆ ที่ขายกันเกลื่อนในปัจจุบัน ทำไมหนอถึงไม่พิจารณาว่าขนาดตัวมันเองยังไม่พ้นภัยจากนายพรานหรือผู้มีความสามารถ แล้วทำไมถึงคิดกันว่าสิ่งนั้นๆ จะสามารถปกป้องหรือช่วยเหลือตนได้


ต้อนไม้ใหญ่.jpeg
ต้อนไม้ใหญ่.jpeg (83.48 KiB) Viewed 142 times
ต้อนไม้ใหญ่.jpeg
ต้อนไม้ใหญ่.jpeg (83.48 KiB) Viewed 142 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply