มิตร

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

มิตร

Post by P » Mon Dec 10, 2018 1:42 pm

ผู้มีปัญญาพึงพิจารณาคำติของผู้อื่นดุจมีผู้บอกขุมทรัพย์ ธรรมดามิตรเท่านั้นที่เตือนในเมื่อเราหลงทางประพฤติผิด ทำตัวให้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า เช่นเจตนาล่วงศีลอันเป็นปกติของมนุษย์ เมื่อมีผู้ตำหนิอย่าพึ่งโกรธหรือแย้งเสียทันที ให้นำคำกล่าวนั้นมาพิจารณาด้วยปัญญาซึ่งไม่เข้าข้างตนเอง แต่คนในปัจจุบันมักไม่ยอมรับหรือหลอกตัวเองร่ำไปว่าสิ่งที่ทำควรแล้ว ทั้งที่เป็นการมุ่งหน้าสู่ที่ต่ำเต็มกำลัง ให้วางกำลังใจเป็นกลางแล้วระลึกถึงคำพูดนั้น ถ้าหากว่าเป็นจริงควรทำจิตประกอบด้วยเมตตายินดีที่มีมิตรอยู่เคียงข้าง แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่จริง ให้ไตร่ตรองให้ละเอียดถอยกลับไปกลับมาหลายๆ รอบจนกระทั่งมั่นใจแล้ววางกำลังใจให้เป็นอุเบกขากล่าวด้วยคำที่ควรคือ ไม่มุ่งร้าย คุกคามชี้แจงตามสมควร ปกติมิตรย่อมหวังประโยชน์แก่เราฝ่ายเดียว เมื่อชี้แจงแล้วเขาย่อมทำความเข้าใจใหม่ แต่ถ้าเป็นอมิตรผู้มุ่งร้ายจับผิดประการเดียวแม้เรื่องไม่มีสาระก็ทำให้มีสาระยกขึ้นเพื่อทำร้ายบุคคลอื่นด้วยจิตปราศจากพรหมวิหารธรรม บุคคลเช่นนี้ควรอยู่ให้ไกลแม้การได้ยินเสียงก็ถือเป็นสิ่งไม่มงคล แต่นั่นต้องเกิดจากการพิจารณาอย่างอุกฤษฏ์โดยไม่เข้าข้างตนแล้วว่าเป็นจริงตามนั้น ไม่เช่นนั้นตัวเราเองนั่นแหละที่จะกลายเป็นคนพาล ประการที่คำติเป็นดุจขุมทรัพย์นั้นเพราะว่าเมื่อเรารู้ตัวว่าได้เผลอทำในสิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร เมื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ย่อมเป็นดุจได้ทรัพย์ใหญ่ฉะนั้น เพราะความคิดเป็นนาย มีคำกล่าวว่าความเห็นผิดนำพาเขาให้ฉิบหายกว่าการได้พบกับโจรร้าย เพราะมันจะติดตามเขาไปได้ทุกหนทุกแห่ง ในขณะที่โจรนั้นอย่างมากก็สามารถฆ่าเขาได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามความเห็นถูกก็เช่นกัน
Attachments
มิตร.jpeg
มิตร.jpeg (37.08 KiB) Viewed 125 times
มิตร.jpeg
มิตร.jpeg (37.08 KiB) Viewed 125 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Post Reply