ดอกไม้ใส่น้ำหอม

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

ดอกไม้ใส่น้ำหอม

Post by P » Mon Dec 10, 2018 1:53 pm

ธรรมดาดอกไม้มักมีกลิ่นเฉพาะตัวแม้ในวงศ์หรือพันธุ์เดียวกันก็ใช่ว่าจะมีกลิ่นแบบเดียวกันเสมอไป ส่วนจะหอมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทัศนคติของเจ้าตัวของผู้รับกลิ่นเป็นหลัก บ้างมีสีสันฉูดฉาดน่าสนใจแต่กลับไร้ซึ่งกลิ่น บ้างไร้สีสันแต่กลับส่งกลิ่นหอมชื่นใจ ข้อที่ยกความตรงกันข้ามอย่างนี้ก็เพื่อให้รู้ถึงข้ออื่นๆ ในระหว่างแห่งความแตกต่างทั้งสองนี้ด้วย ความต่างเหล่านี้เองสามารถอุปมาได้กับปุถุชนทั่วไป กลิ่นในที่นี้คือคุณความดีอันขจรขจายไปรอบทิศทวนกระแสลม ชาวโลกและทวยเทพล้วนนิยมชมชอบ เพราะว่าศีลคือเจตนาในการไม่ผิดต่อผู้ใด ไม่ยังผู้ใดให้เดือดร้อนตลอดถึงตนเองด้วย ผู้อยู่ใกล้ย่อมเย็นกายเย็นใจ มิต้องระแวงสงสัยว่าจะได้รับภัยอันตราย เพราะภัยจากผู้มีศีลบริสุทธิ์ย่อมไม่มี ดังนั้นปุถุชนธรรมดาล้วนงอกงามเป็นที่เคารพได้ก็ด้วยศีล ทว่าบุคคลผู้มีธุลีในดวงตาหนาแน่นซ่องเสพแต่คนผู้มีธรรมเสมอกัน หาเห็นดีเห็นงามด้วยการประพฤติเช่นนี้ไม่ แต่ก็เช่นนั้นแหละบุคคลผู้มีศีลมักไม่ยินดีคลุกคลีด้วยบาปธรรมบุคคลเช่นกัน แต่ถึงกระนั้นคนไม่ดีก็ยังชมชอบความดีอยู่บ้างเพราะไม่ต้องคอยระแวงเฉกเช่นการอยู่ร่วมกับคนพาลนั่นเองดอกไม้.jpg
ดอกไม้.jpg (103.78 KiB) Viewed 168 times
ดอกไม้.jpg
ดอกไม้.jpg (103.78 KiB) Viewed 168 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply