ทรายหลากสี ดุจจิตที่ย้อมแล้ว

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

ทรายหลากสี ดุจจิตที่ย้อมแล้ว

Post by P » Mon Dec 10, 2018 2:09 pm

ทรายสีขาวบริสุทธิ์ทอดยาวไปตามหาด แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในธรรมชาติไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นไปโดยประการเดียวกัน ล้วนแตกต่างกันตามแดนเกิดและถิ่นที่อยู่เช่นนนั้นแล้วสิ่งนี้ก็เช่นกัน ด้วยองค์ประกอบหลักคือแก้วแต่ดด้วยกระบวนการเกิดทำให้แต่ละเม็ดมีมลทินไม่เหมือนกันเลย จิตทุกดวงก็เช่นกันเพราะผ่านการเวียนเกิดเวียนตายผ่านอารมณ์ต่างๆ มี ราคะ โทสะและโมหะซึ่งเข้าครอบงำให้เป็นไป ไม่มีพระเจ้าหรือใครอื่นเลยที่สามารถบงการชีวิตของเราได้ มีเพียงกรรมซึ่งเกิดจากการเลือกเองนั่นแหละที่คอยส่งผล แต่ความชั่วมักฉุดรั้งและล่อลวงเราด้วยความสุขเฉพาะหน้าอันฉาบฉวยดุจน้ำผึ้งที่เจือยาพิษอ่อนๆ มันค่อยๆ กลืนกินดวงจิตให้ตกลงสู่ห้วงวัฏฏะโดยที่เจ้าตัวเต็มใจแลก ความตายอาจไม่ใช่สิ่งน่ากลัวสำหรับคนชั่ว แต่พึงระลึกไว้ว่าสิ่งน่ากลัวมันจะเกิดภายหลังจากตายแล้วนั่นเอง แต่เพราะโมหะบดบังทำให้เขาไม่สามารถไตร่ตรองได้อย่างถี่ถ้วนจนต้องรับทุกข์ใหญ่ อีกทั้งเมื่อยังมองไม่เห็นผลเบื้องหน้าเขาย่อมเข้าใจว่ากรรมชั่วแสนหอมหวาน แต่เมื่อใดที่กรรมชั่วให้ผลเขาจึงรู้ว่ามันเผ็ดร้อนเพียงใด แต่ในที่สุดแล้วเมื่อทรายเม็ดนั้นแตกสลายกลายเป็นธาตุและก่อเกิดใหม่ซักครั้งในอนาคตมันอาจผ่องใสประภัสสร แต่ทางที่ดีจงอย่าให้จิตนี้เศร้าหมองด้วยประการต่างๆ บำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญาเพื่อย่นระยะเวลาในการท่องเที่ยวให้สั้นที่สุดและกลายเป็นเม็ดที่ส่องประกายในตัวเอง เป็นแสงสว่างให้กับทรายเม็ดอื่นต่อไป
Attachments
ทรายกรวด.jpeg
ทรายกรวด.jpeg (41.64 KiB) Viewed 122 times
ทรายกรวด.jpeg
ทรายกรวด.jpeg (41.64 KiB) Viewed 122 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply