จบที่ใจ

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

จบที่ใจ

Post by P » Tue Dec 11, 2018 12:36 pm

อายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นกระทบเข้ากับอายตนะภายในคือประสาทสัมผัสมีตา เป็นต้น จากนั้นส่งเข้าประมวลผลว่าเห็น ได้ยิน สัมผัส คือรู้อยู่ว่ามีการกระทบกันขึ้นแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งใดจวบจนเข้าไปเทียบเคียงกับสัญญาเก่าตีความก่อนแล้วถึงเข้าใจในสิ่งนั้นและตอบสนองเป็นเวทนามีสุขทุกข์และอุเบกขาปรุงเข้าเป็นกิเลสว่าชอบหรือไม่ชอบในที่สุด ทั้งหมดทั้งมวลนี้เสร็จสรรพในเสี้ยววินาที กล่าวคือรับรู้และตอบสนองจากนั้นจิตมักชักจูงให้ทำสิ่งต่างๆ เพื่อจะได้พบเจอในอารมณ์ที่ชอบใจและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ชอบนั่นเอง หากจิตใจไม่ตั้งอยู่ในธรรมเผลอสติทำกรรมชั่วเข้าแล้ว มักได้รับผลตอบแทนอย่างเผ็ดร้อนในภายหลัง สิ่งต่างๆ เหล่านี้เริ่มด้วยการกระทบกับปัจจัยภายนอกก็จริง แต่ว่าการตัดสินใจต่างๆ ล้วนส่งมาจากภายใน อันเป็นการเลือกระหว่างชอบใจหรือชอบธรรม ซึ่งผลที่ตามมาย่อมผันแปรจากการเลือกนั้น ถ้าบุคคลมีจิตใจเข้มแข็งกรรมชั่วทุกประการย่อมจบอยู่เพียงภายในมิอาจเล็ดลอดออกมาสู่ภายนอกได้เลย ด้วยเหตุที่เริ่มที่ใจ จึงควรระงับที่ใจถึงจะดับได้สนิท สิ้นเชื้อ ไม่เหลือเยื่อใย
Attachments
ใจบนทราย.jpeg
ใจบนทราย.jpeg (128.55 KiB) Viewed 139 times
ใจบนทราย.jpeg
ใจบนทราย.jpeg (128.55 KiB) Viewed 139 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Post Reply