ของกู

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

ของกู

Post by P » Tue Dec 11, 2018 1:59 pm

ทุกสิ่งบนโลกใบนี้ไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริง แม้พิจารณาได้เช่นนี้แต่ว่า ในเมื่อเกิดมาแล้วย่อมปราถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้น แรกเริ่มทำเพื่อกินคือตอบสนองความต้องการขั้นต้น เมื่ออิ่มเอมจนเหลือใช้เป้าหมายต่อไปจึงเป็นกาม คือทำเพื่อสนองตอบต่อความพึงพอใจอันเกินความจำเป็นในการดำรงชีวิตเช่นการใช้สอยสิ่งของราคาแพง การบริโภคในสิ่งที่หาได้ยาก และท้ายสุดคือเกียรติ สิ่งนี้ก่อให้เกิดการแข่งขันและเข่นฆ่ามากกว่าทุกอย่างที่กล่าวข้างต้น ด้วยว่า อำนาจอยู่บนจุดสูงสุดที่ทำให้ได้มาซึ่งสองประการแรกอย่างง่ายดาย ทว่าทุกสิ่งนั้นไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงเป็นเพียงแต่สมบัติผลัดกันชม เป็นของโลกนี้ไม่มีเลยการที่บุคคลตายไปแล้วจะสามารถนำวัตถุแม้เพียงเศษเสี้ยวไปกับตนได้ มีเพียงบุญบารมีเท่านั้นที่คอยตามส่ง โดยมีบาปธรรมคอยขัดขวางให้ได้รับทุกข์ภัยนานัปการ เช่นนั้นแล้วผู้มีบัณฑิตพึงพิจารณาด้วยปัญญาอันเป็นของตนซึ่งมิตรได้ชี้บอกแล้วว่าเป็นเช่นนั้นๆ ไม่เป็นอื่น แม้ร่างกายอันเป็นที่รักนักหนายังมิอาจนำไปด้วยได้ซึ่งเกิดในภูมินี้จากปัจจัยอันเป็นเหตุนำส่งเมื่อเหตุหมดลงจึงต้องกลับสู่สภาพเดิม ไม่ว่าเขาจะรักผู้คนรอบข้าง ทรัพย์สมบัติหรือร่างกายนี้ซักเพียงไรก็มิอาจต่อรองต่อมัจจุผู้เที่ยงไม่เอนเอียงไม่เป็นอื่นเลย เช่นนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายผู้เสมอด้วยความตายในเบื้องหน้า ขออย่าได้ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ เร่งสัั่งสมสิ่งอันพาพ้นเวรภัยทั้งมวลจึงเป็นการดี
Attachments
กองกระโหลก.jpeg
กองกระโหลก.jpeg (68.73 KiB) Viewed 150 times
กองกระโหลก.jpeg
กองกระโหลก.jpeg (68.73 KiB) Viewed 150 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply