การปฏิบัติไม่มีคนอื่นเลยมีแค่ตัวเท่านั้น

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอัคติ มองด้วยตา
น้ำชาบูด
Posts: 22
Joined: Fri May 18, 2018 7:28 am

การปฏิบัติไม่มีคนอื่นเลยมีแค่ตัวเท่านั้น

Unread post by น้ำชาบูด » Tue Jul 03, 2018 1:24 am

การปฏิบัติ เป็นศัพท์สูงเพราะเป็นการดำเนินไปเพื่อรู้ความจริง เพื่อละ เพื่อวาง ในที่นี้สิ่งที่ต้องละต้องวางก่อนคือตนนั่นเอง มานะทิฏฐิ ตัวนี้ครอบงำสัตว์โลกเกือบทุกตัวตน มากน้อยต่างกันไป แต่สุดท้ายคือต่างถูกมันกดหัวเอาไว้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะดำเนินสายใหนจากทั้ง 40 เส้นทางถ้าไม่ละก็สำเร็จได้โดยยาก เพราะว่าเมื่อมีมานะ เราก็จะคิดเปรียบเทียบเอาความไม่ดีของคนนู้นคนนี้มาเทียบกับตนคอยมองผู้อื่นอยู่ร่ำไปสุดท้ายพังไม่เป็นท่า แม้ถึงได้ฌานสมาบัติ ก็เป็นไปเพื่อการดำเนินผิด เพราะสุดท้ายไม่ได้ทำเพื่อวาง แต่ทำเพื่อยึดถือ การปฏิบัติไม่มีข้อใหนเลยที่บอกว่าให้เราดูผู้อื่น ความดีชั่วของเขาไม่ได้ทำให้เราดีชั่วตามเลย แนวทางที่มิตรบอกมานั้นมีแต่เน้นย้ำให้ดูมาที่ตน เหมือนมองลิงตัวหนึ่งแต่ไม่ต้องไปยึดไปถือไม่ว่ามันจะซุกซนเพียงไร เพราะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว แต่เมื่อลิงนั้นรู้ตัวมันก็ยังคงซนเช่นเดิม แต่ซนในลักษณะที่ละเอียดขึ้น จนเราตั้งใช้ปัญญาและความจดจ่อที่มากขึ้นไปตามลำดับ


ความใดที่กล่าวแล้วผิดขอท่านแนะนำโดยธรรม เพื่อส่งเสริมธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป

Tags:

Post Reply