อีกฝั่งมหาสมุทร

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

อีกฝั่งมหาสมุทร

Post by P » Thu Dec 27, 2018 11:56 am

การเดินทางไกลสำเร็จได้ด้วยก้าวทีละก้าว แม้การปราถนาโพธิญานที่ไม่สามารถมองเห็นจุดสิ้นสุดก็เช่นเดียวกัน แต่บุคคลผู้มีปัญญาทรามเที่ยวบนบานเพื่อให้เกิดอิทธิปาฏิหารห์ได้ยินเสียงลือมาตามลมว่าสิ่งไหนดีก็เข้าหาสิ่งนั้นจนกลายเป็นคนไร้ที่ยึดได้แต่ลอยไปตามความเชื่อที่ไม่มั่นคง การทำเช่นนั้นไม่สามารถยังกิจใดๆ ให้สำเร็จได้ เช่นเดียวกับบุรุษสองคนที่ต้องการข้ามมหาสมุทร ระหว่างผู้ที่เสาะหาเรือกับผู้ที่คุกเข่าอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ ในทั้งสองนี้ใครกันที่จะสามารถข้ามพ้นได้ก่อน แม้นว่าเขาจะนั่งร้องให้ที่ริมฝั่งก็ไม่ยังน้ำในทะเลให้เหือดแห้งไปได้ เช่นนั้นแล้วกิจทั้งหลายล้วนสำเร็จได้ด้วยการลงมือทำโดยทางที่ชอบ ชอบในที่นี้คือไม่ยังตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อน อีกประการยังสามารถแปลได้ว่าเป็นวิธีการ คือการจะเดินทางไปแต่ละจุดนั้นมีวิธีการที่ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่ที่ท่านแล้วว่าจะข้ามฝั่งนี้เช่นไร การอ้อนวอนขอไม่สามารถยังผลให้สำเร็จได้ การลงมือทำตามคำแนะนำของผู้ที่ข้ามได้แล้วนั่นแหละจึงเป็นการดี
Attachments
เกลียวคลื่น มหาสมุทร.jpeg
เกลียวคลื่น มหาสมุทร.jpeg (47.23 KiB) Viewed 146 times
เกลียวคลื่น มหาสมุทร.jpeg
เกลียวคลื่น มหาสมุทร.jpeg (47.23 KiB) Viewed 146 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply