อธิษฐาน บารมี

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

อธิษฐาน บารมี

Post by P » Sun Dec 30, 2018 2:41 am

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการอธิษฐานคือการขอ จึงเป็นเหตุให้มีการกราบไหว้วัตถุต่างๆ ที่ไม่มีแก่นสารเป็นแต่เพียงเชื่อตามกันมา จนกลายเป็นเหยื่อให้คนอีกกลุ่มที่เล็งเห็นประโยชน์จากความโง่และงมงายนี้สร้างรายได้มหาศาล นอกจากไม่เพิ่มพูนปัญญาแล้วยังเป็นเหตุตกต่ำ เพราะเมื่อความอยากอันเจือด้วยโลภะเกิดขึ้น กิเลสย่อมงอกงามด้วยว่าเขาย่อมทำทุกวิธีทางเพื่อสิ่งที่ต้องการ อีกประการของดีนั้นถ้าได้มาด้วยทางต่ำจะดีได้อย่างไร คือว่าของนั้นดีอยู่แล้วแต่ตัวผู้ครอบครองกลับโสมมด้วยความชั่ว เช่นนั้นแล้วสิ่งนั้นจึงไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นมงคลสำหรับเขาเพราะไม่ยังเขาให้เป็นคนดีได้นั่นเอง ที่จริงการอธิฐานคือการตั้งเป้าหมายเช่นเดียวกับการกำหนดทิศแล้วตั้งหางเสือของเรือให้แล่นไปยังจุดที่ต้องการ หาไม่แล้วก็ไม่ต่างจากท่อนไม้ที่ลอยคว้างกลางสมุทรรอเวลาผุพังหรือถูกซัดขึ้นฝั่งเท่านั้น แต่การตั้งความปราถนาอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะสำเร็จผลเช่นเดียวกับนายเรือเมื่อเขาตั้งใจว่าจะนำพาตนและลูกเรือไปสู่ทิศใด ถ้าไม่กางใบรับลมให้เหมาะสมแล้วปรับหางเสือ เช่นนี้เขาย่อมออกนอกเส่นทางไปเรื่อยซึ่งเป็นเหตุให้พบกับพายุหรืออันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่มีโอกาสถึงจุดหมาย หนทางแสนยาวไกลไม่รู้ว่าจุดเริ่มอยู่ที่ใดและจะสิ้นสุดเมื่อไร ดังนั้นการที่เราตั้งเป้าหมายด้วยการอธิษฐานจึงเป็นเหมือนการลงมือตั้งเข็มทิศคอยควบคุมเส้นทางให้กระชับและปลอดภัยนั่นเอง
Attachments
อธิษฐาน.jpg
อธิษฐาน.jpg (192.42 KiB) Viewed 158 times
อธิษฐาน.jpg
อธิษฐาน.jpg (192.42 KiB) Viewed 158 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply