พระไตรปิฎก ฉบับแปลภาษาไทย

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน
XENOM
Posts: 128
Joined: Sat Aug 03, 2019 9:45 am

พระไตรปิฎก ฉบับแปลภาษาไทย

Post by XENOM » Sun Sep 01, 2019 10:32 am

อรรถกถาแปล 91 เล่ม
กดเพื่อดาวโหลด.
อรรถกถาแปล 91 เล่ม
กดเพื่อดาวโหลด
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติธรรมแดนวิเวก
Attachments
หนังสือ.jpg
หนังสือ.jpg (61 KiB) Viewed 256 times
หนังสือ.jpg
หนังสือ.jpg (61 KiB) Viewed 256 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags: