มหาทวีป AURIA

เรื่องราวเล่าขานเป็นนิทาน ผสมผสานและแต่งเติมกลายเป็นตำนาน บางครั้งชีวิตก็ไม่ได้งดงามแต่เต็มไปด้วยการดิ้นรนและทนทุกข์ ความมืดมิดและเศร้าโศกจากความผิดหวัง Dark story
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 1
Joined: Thu Dec 14, 2017 12:50 pm

มหาทวีป AURIA

Post by น้ำชาบูด » Thu Dec 14, 2017 2:59 pm

มหาทวีป AURIA มีชื่อเรียกอย่างว่า AURASIA แต่ไม่นิยมในยุคปัจจุบัน เป็นหนึ่งใน 3 มหาทวีปจาก 6 ทวีปหลัก ตั้งอยู่ระหว่างเส้นศูนย์สูตรค่อนขึ้นมาทางเหนือ จุดเหนือสุดจรดใต้ในส่วนที่เป็นแผ่นดินมีระยะทางประมาณ 23,000 กิโลเมตร มีเทือกเขาหลักทางตะวันออกทอดยาวจากทิศเหนือจรดทางใต้

การแบ่งยุคสมัยตามเหตุการณ์

ยุคแห่งการสร้างสรรค์

ยุคก่อกำเนิด เป็นช่วงหลังจากที่ดวงดาวถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ มีสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดสิ่งมีชีวิต อย่างเช่นน้ำ แผ่นดิน อากาศ

ยุคบรรพกาล เป็นช่วงที่มีสิ่งมีชีวิตรวมถึงพืชขนาดใหญ่ครอบครองพื้นพิภพ ทั้งพื้นดินและน้ำแม้กระทั่งบนอากาศ แต่ช่วงกลางตอนปลาย สภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง จนเป็นเหตุให้สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดต้องปรับตัวด้วยการลดขนาดหรือหายไปจากระบบนิเวศ

ยุคเรืองปัญญา

ยุคเริ่มต้น เริ่มนับตั้งแต่การที่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่มีปัญญาเริ่มกระจายตัว ในยุคนี้ทุกสิ่งสำเร็จด้วยความคิด ไร้ซึ่งความโลภ ความชิงชัง มีแต่เมตตา ยินดี พอใจในตน ไม่มีการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใดล้วนสื่อสารกันได้ด้วยความนึกคิด ความดี ความชั่วยังไม่เคยถูกกล่าวถึง

ยุคคัดสรรค์ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายเริ่มหลงในตน เกิดความคิดแบ่งแยกทางเผ่าพันธุ์ ความชิงชังและความโลภเริ่ม แม้จะเบาบางแต่ก็เป็นผลให้มีการสร้างชุมชนของตนเองตามสถานที่ต่างๆ
มนุษย์ เลือกอยู่ตามที่ราบ ใกล้แหล่งน้ำหรือทะเล เชิงเขา
ภูติ ทั้งที่มีร่างกายและไม่มีกายหยาบ เลือกอยู่ตามป่าเขา ใต้น้ำ ทุ่งดอกไม้ ยอดเขา ที่เป็นธรรมชาติ แม้กระทั้งตั้งถิ่นฐานไม่ใกลจากมนุษย์มากนัก ที่เหลือกว่าครึ่งยังคงอยู่ร่วมกับมนุษย์
ภูติ บางส่วนมีมิติที่แยกต่างหากแต่ก็ยังออกมาอยู่ร่วมกับผู้อื่นตามความชอบของตน
เริ่มมีการเบียดเบียนกันและกันจนต้องแต่งตั้งผู้นำกลุ่มขึ้นมาเพื่อไกล่เกลี่ยเรื่องราว

การพูดคุยกันด้วยภาษาเริ่มถือกำเนิด สิ่งต่างๆไม่สามารถสำเร็จด้วยความคิด ผู้ที่ยังมีความสามารถนี้ก็ดูถูกผู้ที่ไม่มี แบ่งแยกเป็นชนชั้นขึ้นมา เผ่าอื่นๆ ที่เห็นดีด้วยก็ทำตาม ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็เริ่มรวมกลุ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นเข้าต่อสู้ แต่กลับปราศจากการเข่นฆ่าเพราะยังคงมีความละอายและเมตตา

ยุคเวทมนต์

เมื่อพลังที่มีในตัวไม่สามารถใช้ได้จึงเกิดการแสวงหาพลังจากทางอื่นมาทดแทน การ

Post Reply