พระไตรปิฏก ฉบับประชาชน ไฟล์ pdf

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน
XENOM
Posts: 127
Joined: Sat Aug 03, 2019 9:45 am

พระไตรปิฏก ฉบับประชาชน ไฟล์ pdf

Post by XENOM » Tue Aug 27, 2019 9:10 am

พระไตรปิฏกทัเง 3 เล่ม คือ พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม
พระวินัยปิฏก.jpg
พระวินัยปิฏก.jpg (25.47 KiB) Viewed 88 times
พระวินัยปิฏก.jpg
พระวินัยปิฏก.jpg (25.47 KiB) Viewed 88 times
พระวินัย
กดเพื่อดาวโหลด.
พระวินัย
กดเพื่อดาวโหลด

พระสูตร
กดเพื่อดาวโหลด.
พระสูตร
กดเพื่อดาวโหลด

พระอภิธรรม
กดเพื่อดาวโหลด.
พระอภิธรรม
กดเพื่อดาวโหลด


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags: