ให้ ให้ขาด

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

ให้ ให้ขาด

Post by P » Mon Dec 31, 2018 12:42 pm

การสละสิ่งของแก่บุคคลอื่นผู้ให้หรือทายกควรวางกำลังใจให้ถึงพร้อมทั้งสามกาลและตัดเยื่อใยในสิ่งนั้นเสียเพราะว่าการให้เป็นการละความยึดมั่นก่อนแล้วจึงบรรเทาโลภะ ไม่ว่าในอนาคตผู้รับจะนำสิ่งนั้นไปใช้อย่างไรหรือมอบให้ผู้อื่น ทายกพึงหนักแน่นเเละยินดีว่าสิ่งที่สละออกไปได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกหลายทอดนั่นเอง ดังเช่นผู้มีปัญญาเมื่อให้สิ่งใดแล้วไม่ทำอาการยึดติด ผู้รับจะทำประการใดก็ย่อมยินดี เพราะการยึดมั่นในสิ่งที่สละแล้วเป็นทุกข์กว่าการไม่ให้เสียเลย และการยึดติดกับสิ่งใดมากๆ จวบจนวาระสุดท้ายอาจส่งผลให้ถึงทุกคติ กำลังใจนี้ยังเป็นความหมายของบารมีคือการที่เราจะกระทำสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยบารมีหรือกำลังใจอย่างเช่นการบริจาคลูกเมียหรือสละชีวิตเพื่อส่วนรวม ก็สำเร็จได้ด้วยบารมีอันหนักแน่น
Attachments
ตักบาตร.jpeg
ตักบาตร.jpeg (174.76 KiB) Viewed 140 times
ตักบาตร.jpeg
ตักบาตร.jpeg (174.76 KiB) Viewed 140 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply