ไตรลักษณ์

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

ไตรลักษณ์

Post by P » Mon Dec 10, 2018 2:23 pm

ความไม่แน่นอนนั่นแหละเป็นความแน่นอนของสรรพสิ่ง เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมตกเข้าไปสู่ห้วงแห่งความไม่เที่ยงคือนิจจลักษณะ สรรพชีวิตก็ดี ต้นไม้ก็ดี โลกนี้ก็ดี เมื่อเกิดขึ้นย่อมประสบกับความเปลี่ยนแปลงประการใดประการหนึ่ง คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งมวลล้วนเกิดมาเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ ดังนั้นแล้วจึงต้องเจริญสู่วัยอันเหมาะสมจากนั้นไม่ว่าจะสำเร็จกิจหรือไม่ก็ตามร่างนั้นก็ต้องเสื่อมสภาพไป แต่คนเรามักมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวจะด้วยเห็นอยู่ทุกวันหรือเพราะหลงก็ตามที โดยเฉพาะอิสตรีแม้จะเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงมากแต่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังขารกลับตรงกันข้าม พยายามแสวงหาสิ่งบำรุงต่างๆ เพื่อพยุงมันไว้และซ้ำเติมตนเองด้วยความหวัง แต่สุดท้ายแล้วกลับถูกเวลาพรากทุกสิ่งเหลือเพียงความทรงจำอันหอมหวาน ประการถัดมาทุกขลักขณะด้วยความเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวในเบื้องต้นนั้น ถ้ามันเป็นไปในทางที่ชอบที่พอใจก็กลับกลายเป็นความสุขซึ่งมักเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น หลังจากนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำพาความทุกข์อันเป็นความบีบคั้นที่ยังความไม่พอใจ ความดิ้นรนให้เกิดขึ้นตามมา ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่น่าปราถนา ความสาวที่เหลือน้อยลงทุกทีซ้ำร้ายโรคภัยต่างจ้องล้างผลาญรอโอกาส แม้บุรุษเพศเองก็ไม่ต่างกันเลยเพราะล้วนตกอยู่ในห้วงแห่งโมหะและราคะทั้งสิ้น สุดท้ายอนัตตลักขณะ ร่างกายนี้ของเราก็เพียงแต่สิทธิ์การถือครองและใช้สอยได้ตามความสามารถแต่ไม่สามารถบังคับได้อย่างแท้จริงด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อเกิดอันตรายขึ้นเราจะสั่งมันว่าไม่เจ็บได้หรือไม่ แน่นอนใจมักสั่งการอย่างนั้นแต่ด้วยจิตที่ไม่เคยฝึกฝนจึงมีกำลังไม่เพียงพอ สุดท้ายกลับถูกอาการเหล่านั้นย้อนกลับมาเล่นงานซะเอง นอกจากเจ็บตัวแล้วยังต้องเจ็บใจ อาการที่ปรากฏแก่เราทุกวันเช่นความหิว ร้อน หนาว ซึ่งต้องประสบอยู่ตลอดเวลา แรกเริ่มเรายังพอใช้กำลังใจกดไว้ได้แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องยอมแพ้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถบังคับมันได้ด้วยประการอย่างนี้เอง
Attachments
หญิงชรา.jpg
หญิงชรา.jpg (69.11 KiB) Viewed 137 times
หญิงชรา.jpg
หญิงชรา.jpg (69.11 KiB) Viewed 137 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply