รู้ธรรม มีธรรม

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
XENOM
Posts: 127
Joined: Sat Aug 03, 2019 9:45 am

รู้ธรรม มีธรรม

Post by XENOM » Sat Aug 03, 2019 11:01 am

ปุถุชนผู้ยังไม่ล่วงอนุสัยกิเลสได้มักตกเป็นทาสของอารมณ์ที่น่าชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่รู้ตัว ด้วยว่าสติยังอ่อนเกินไปเมื่อปฏิบัติได้หน่อยหนึ่งแล้วกลับสั่งสมมานะถือตัว มักเพ่งมองหาข้อบกพร่องของผู้อื่นเพื่อเปรียบเทียบกับตนเช่นว่าเขาไม่ดีเหมือนตนโดยไม่รู้เลยว่าขณะนี้กำลังเป็นคนเลวอยู่ เพราะแทนที่จะพิจารณาการเกิดดับภายในกลับสนใจสิ่งภายนอกซึ่งไม่เป็นประโยชน์มีแต่ความเสื่อมฝ่ายเดียวคือว่าเสื่อมจากสมาธิที่สั่งสมมาระหว่างการปฏิบัติ นี้กล่าวเพียงช่วงปฏิบัติเท่านั้นยังไม่รวมในเวลาปกติที่การมองคนอื่นก็มิได้ทำให้เราดีขึ้นเช่นกันซ้ำร้ายเมื่อนำเรื่องไม่ดีต่างๆ ของเขามานินทาย่อมยังวจีกรรมให้เกิดขึ้นรวมถึงเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ บางคนสนใจปฏิบัติเพียงเปลือกไม่เข้าใจอย่างแท้จริงกลับร้อนวิชานำความรู้น้อยนิดนั้นออกสั่งสอนคนอื่น สุดท้ายในเมื่อตนเองยังไม่เชี่ยวชาญเป็นแต่หนอนหนังสือ เช่นนั้นแล้วผู้ที่ทำตามจะเกิดผลได้อย่างไร ตราบใดที่ยังคงส่งจิตออกไปภายนอกหรือซัดส่ายอย่างไม่มีการกำหนด ตราบนั้นก็ยังคงเลวอยู่ร่ำไป เพียงแต่ว่าจะมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคนนั่นเอง
Attachments
ตำราเก่า.jpg
ตำราเก่า.jpg (82.09 KiB) Viewed 139 times
ตำราเก่า.jpg
ตำราเก่า.jpg (82.09 KiB) Viewed 139 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags: