ภาพพระพุทธรูปสำคัญ

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน
XENOM
Posts: 33
Joined: Sat Aug 03, 2019 9:45 am

ภาพพระพุทธรูปสำคัญ

Post by XENOM » Fri Aug 09, 2019 4:51 pm

ภาพเหล่านี้เป็นผลงานของคุณปิยะฉัตร แกหลง เป็นไฟล์ความคมชัดสูงที่ถ่ายออกมาได้สวยงาม

พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก

พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก.jpg
พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก.jpg (182.84 KiB) Viewed 2039 times
พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก.jpg
พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก.jpg (182.84 KiB) Viewed 2039 timesพระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม กรุงเทพฯ


พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม กรุงเทพฯ.jpg
พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม กรุงเทพฯ.jpg (133.8 KiB) Viewed 2039 times
พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม กรุงเทพฯ.jpg
พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม กรุงเทพฯ.jpg (133.8 KiB) Viewed 2039 timesพระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในเครื่องทรงฤดูฝน


พระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในเครื่องทรงฤดูฝน.jpg
พระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในเครื่องทรงฤดูฝน.jpg (142.97 KiB) Viewed 2039 times
พระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในเครื่องทรงฤดูฝน.jpg
พระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในเครื่องทรงฤดูฝน.jpg (142.97 KiB) Viewed 2039 timesพระพุทธชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา


พระพุทธชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา.jpg
พระพุทธชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา.jpg (208.35 KiB) Viewed 2037 times
พระพุทธชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา.jpg
พระพุทธชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา.jpg (208.35 KiB) Viewed 2037 timesพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา


พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg
พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg (130.49 KiB) Viewed 2036 times
พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg
พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg (130.49 KiB) Viewed 2036 timesหลวงพ่อพระคันธารราฐ วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา


หลวงพ่อพระคันธารราฐ วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา.jpg
หลวงพ่อพระคันธารราฐ วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา.jpg (132.98 KiB) Viewed 2036 times
หลวงพ่อพระคันธารราฐ วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา.jpg
หลวงพ่อพระคันธารราฐ วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา.jpg (132.98 KiB) Viewed 2036 timesพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา


พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg
พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg (152.08 KiB) Viewed 2036 times
พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg
พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg (152.08 KiB) Viewed 2036 timesพระพุทธโสธร (หลวงพ่อโสธร) วัดโสธรวรมหาวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา


พระพุทธโสธร (หลวงพ่อโสธร) วัดโสธรวรมหาวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา.jpg
พระพุทธโสธร (หลวงพ่อโสธร) วัดโสธรวรมหาวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา.jpg (148.92 KiB) Viewed 2036 times
พระพุทธโสธร (หลวงพ่อโสธร) วัดโสธรวรมหาวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา.jpg
พระพุทธโสธร (หลวงพ่อโสธร) วัดโสธรวรมหาวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา.jpg (148.92 KiB) Viewed 2036 timesกรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags: