Search found 36 matches

by xenom
Mon Jan 27, 2020 4:00 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ธรรมบรรณาการ
Replies: 0
Views: 1310

ธรรมบรรณาการ

1. บทความบนเว็บไซต์แห่งนี้มีสองส่วนคือ บทความซึ่งทางเว็บไซต์เป็นเจ้าของท่านสามารถคัดลอก แจกจ่าย เป็นธรรมทานต่อไปได้ แต่ห้ามนำไปใช้เชิงพาณิชย์เด็ดขาด และส่วนที่สองเป็นบทความที่น่าสนใจซึ่งทางเราได้คัดลอกมาโดยจะแนบที่มาอย่างชัดเจน 2. ภาพประกอบแต่ละบทความ มีที่มาจากเว็บภาพฟรีต่างๆ เว้นแต่มีที่มาเป็นอื่น...
by xenom
Mon Jan 27, 2020 3:31 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ธรรมชาติจิตนี้เที่ยงตรง
Replies: 0
Views: 393

ธรรมชาติจิตนี้เที่ยงตรง

จิตดวงนี้ซื่อสัตย์ต่อสภาวะที่เข้ามากระทบอย่างที่สุด แล้วตอบสนองเป็นอารมณ์ออกไป ถ้าชอบก็บอกว่าชอบ ไม่ชอบก็บอกไปตรงๆ อย่างนั้นเลย อันนี้บอกกับตัวรู้นะ แต่คนเราผ่านภพชาติมามาก เกิดแต่ละครั้งก็สั่งสมทั้งสิ่งดีและไม่ดีไว้เป็นคราบมลทินเคลือบจิตไว้หลายๆ ชั้น ลองคิดดูในแต่ละวันเรายังมีสภาวะนับไม่ถ้วนเข้ามาก...
by xenom
Mon Jan 27, 2020 3:30 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ก็ตายทั้งนั้น
Replies: 0
Views: 447

ก็ตายทั้งนั้น

อนิจลักษณะคืออาการที่ความไม่เที่ยงของทุกสรรพสิ่งปรากฏออกมาให้ทุกตัวตนได้เห็นประจักแต่จะมีเพียงหยิบมือที่มองด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงแล้วหนอ แก่แล้วหนอ เพียรเถิดหนอตัวเรา สั่งสมเสบียงไว้ใช้เดินทางในวัฏฏะนี้ต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายสูงสุด แต่ในความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามจากเหตุที่ปรากฏเ...
by xenom
Mon Jan 27, 2020 3:29 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำอะไรได้
Replies: 0
Views: 435

สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำอะไรได้

คนเรามักเชื่อในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจแล้วนำมาเป็นที่พึ่งด้วยหวังให้ช่วยเหลือ ทั้งที่จริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นเลย เพราะว่าทุกสิ่งเกิดแต่เหตุเมื่อทำเหตุให้ถึงพร้อมผลย่อมถึงพร้อมเช่นกัน หมู่สัตว์ผู้เต็มไปด้วยกิเลสกล่าวอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำตามความชั่วของตน คอยชักจูงผู้มีปัญญามืดบอดให้เป็นเครื่องมือทำการ...
by xenom
Mon Jan 27, 2020 3:28 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: นาคมีจริงหรือ
Replies: 0
Views: 431

นาคมีจริงหรือ

นาคในความเชื่อของพุทธศาสนาเป็นงูใหญ่ที่มีฤทธิ์วิเศษ บ้างเป็นมิตรบ้างดุร้าย ตำนานแถบเอเชียก็เช่นกันคือมีลักษณะคล้ายงูซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในถ้ำใต้น้ำหรือภพนาคที่คนไทยเราคุ้นหูในชื่อเมืองบาดาลและมีบ้างที่อาศัยอยู่แถบภูเขาหรือป่าลึกตามกำเนิดของตน นอกจากนี้ยังมีครุฑที่มีความเกี่ยวพันกันแต่ก็มิได้ให้ความสำคัญ...
by xenom
Mon Jan 27, 2020 3:27 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ภิกษุ ควรขอด้วยความละอาย
Replies: 0
Views: 490

ภิกษุ ควรขอด้วยความละอาย

ภิกษุมีชีวิตเนื่องด้วยการขอผู้อื่นเลี้ยงชีพ ควรออกปากด้วยความละอายและจำเป็นจริงๆ ไม่ทำอุบายหลอกลวงแก่ผู้มีศรัทธา ตามปกติทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุขอสิ่งที่จำเป็นจากบุคคลที่เป็นญาติหรือผู้ที่บอกปวารณาไว้เท่านั้น แต่ก็ทรงอนุโลมในกรณีต่างๆ เพื่อความผาสุกไม่ตึงจนเกินไปและความเหมาะสม การขอเพื่อสงฆ์หรือการบอ...
by xenom
Mon Jan 27, 2020 3:26 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ทายกพึงให้ด้วยปัญญา
Replies: 0
Views: 438

ทายกพึงให้ด้วยปัญญา

การสละสิ่งของเป็นทานจัดเป็นมงคลเพราะเป็นการตัดความพอใจ ความยึดมั่นในสิ่งนั้นๆ ทว่าการให้เช่นไรจึงควร ทายกพิจารณาแล้วว่าเมื่อให้ไม่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นจึงให้ สิ่งของบางสิ่งเป็นสิ่งจำเป็นถ้าพร่องอาจลำบากแก่ตน แม้ว่าตนมีมากพอแล้วพึงดูบุคคลรอบข้างว่าจำเป็นต้องใช้ในเวลาอันใกล้หรือไม่ซึ่งไม่อาจหามา...
by xenom
Mon Jan 27, 2020 3:24 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: เดรัจฉานวิชา
Replies: 0
Views: 507

เดรัจฉานวิชา

อวิชชาคือความไม่รู้ ส่วนวิชชาคือผลอันตรงกันข้ามซึ่งคลอดมาจากเหตุ เพื่อดับเหตุนั้นนั่นเอง ถ้าใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงสามารถกล่าวได้ว่าศาสตร์ต่างๆ ในโลกล้วนเกิดจากความไม่รู้เป็นพื้นฐานผ่านการลองผิดลองถูกจนกลายเป็นสิ่งที่สั่งสอนกันมา แต่ก็ใช่ว่ามันจะสมบูรณ์เสียทั้งหมด เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนองค์ความรู้ย่อ...
by xenom
Mon Jan 27, 2020 3:23 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: ผิดหวังก็ดี
Replies: 0
Views: 467

ผิดหวังก็ดี

คนเราล้วนมีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง แต่บางส่วนหวังด้วยว่าไม่อาจทำปัจจุบันให้ดีได้เขาจึงไม่ต่างจากตอไม้แห้งที่ไม่มีวันงอกงามรอเวลาผุพังเผาไหม้เท่านั้น แต่เมื่อสิ่งนั้นถูกทำลายมันกลับเป็นต้นเหตุของความทุกข์คือทุกข์เพราะยังไม่ลงมือทำออย่างหนึ่ง ทุกข์เพราะไม่มีเป้าหมายหรือสิ่งยึดเหนี่ยวอย่างหนึ่ง เมื่อเป็น...
by xenom
Mon Jan 27, 2020 3:22 pm
Forum: ธรรมะ เบาสมอง
Topic: บุญผ่อนบาป
Replies: 0
Views: 444

บุญผ่อนบาป

การทำบุญในโอกาสต่างๆ นั้นเป็นมงคลของชีวิตเพราะว่าสามารถยังปีติให้เกิดขึ้นได้ แม้ระลึกขึ้นมาเมื่อใดก็เกิดความแช่มชื่น แต่ว่าในปัจจุบันยุคที่ผู้คนห่างจากคุณธรรม ทั้งไม่สนใจศึกษาด้วยสันดานที่สืบต่อมายังหยาบกระด้าง เมื่อทำการสิ่งใดมักนิยมความพอใจซึ่งเป็นฝ่ายอกุศลมากกว่ากุศล เช่นจัดงานบุญเอิกเกริกด้วยเสี...