แจก อ่าน โหลด ฟรี - Privacy policy

นโยบายการใช้งาน
1. ท่านสามารถแจ้ง แก้ไข เพิ่มเติม ลบ ไฟล์ซึ่งไม่สมบูรณ์หรือเจ้าของไม่อนุญาตให้แจกจ่ายทั่วไปภายในเว็บไซต์นี้
2. เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรุณางดสื่อทุกประเภทซึ่งอาจถูกใช้พาดพิงถึงบุคคล สถานที่ และสถาบัน
3. การสื่อเพื่อหาผลประโยชน์ทุกประเภทอาจถูกลบออกจากระบบทันทีที่ถูกตรวจพบ เว้นแต่มีเงื่อนไขอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
การเผยแพร่ต่อ (CC BY NC SA)
ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ในการเผยแพร่ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
แสดงที่มา (Attribution - by) : อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอชิ้นงานดังกล่าว และสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าว ได้เฉพาะกรณีที่ผู้นั้นได้แสดงเครดิตของผู้เขียนหรือผู้ให้อนุญาตตามที่ระบุไว้
ไม่ใช้เพื่อการค้า (Noncommercial - nc) : อนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำ แจกจ่าย หรือแสดงและนำเสนอชิ้นงานดังกล่าว และสร้างงานดัดแปลงจากชิ้นงานดังกล่าว ได้เฉพาะกรณีที่ไม่นำไปใช้ในทางการค้า
อนุญาตแบบเดียวกัน (Share Alike - sa) : อนุญาตให้ผู้อื่นแจกจ่ายงานดัดแปลง ได้เฉพาะกรณีที่ชิ้นงานดัดแปลงนั้นเผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาตที่เหมือนกันทุกประการกับงานต้นฉบับ
สำคัญ ข้ออนุญาตนี้มีผลต่อผลงานที่ทางเราเป็นเจ้าของเท่านั้นคือ ในส่วนของบทความที่ได้แต่งขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้เงื่อนไขดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงรูปภาพประกอบเนื้อหาหรือบทความที่ได้คัดลอกมาจากที่อื่นซึ่งจะมีการแนบลิงค์ที่มาให้อย่างชัดเจนตลอดจนไฟล์เอกสารหรือผลงานอื่นใดที่ทางเราพิจารณาว่าถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทาน

ถ้าเกิดความผิดประการใดทางเราขออภัยมา ณ ที่นี้

ด้วยความเคารพ
เอวา.com


Back to previous page