แจ้งเพื่อทราบ

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
Min
Site Admin
Posts: 2
Joined: Tue Jan 21, 2020 6:28 pm

แจ้งเพื่อทราบ

Post by Min »

เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายบทความต่างๆ เพื่อเป็นธรรมทานทั้งที่ทางเราเป็นเจ้าของและมิได้เป็นเจ้าของ ส่วนแรกเรายินยอมให้จ่ายแจกเป็นธรรมทานได้โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่เป็นไปในเชิงพาณิช แต่ไม่รวมถึงรูปภาพประกอบซึ่งเรามิได้เป็นเจ้าของ ในส่วนที่สองนั้นเราพยายามตรวจสอบว่าเจ้าของผลงานได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นธรรมทานแล้วจึงจัดเข้าเป็นเนื้อหาของเว็บไซต์ ทั้งนี้อาจเกิดความผิดพลาดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับชิ้นงานดังกล่าวในด้านสิทธิการแจกจ่าย หากเจ้าของผลงานพบเห็นว่าไม่เป็นไปตามประสงค์ ท่านสามารถแจ้งให้เราแก้ไขหรือนำข้อมูลออกจากระบบได้ทันที


รูปภาพ
www.pexels.com
www.dreamstime.com
เว็บแจกไฟล์ฟรีต่างๆ
Attachments
Grateful.jpeg
Grateful.jpeg (82.08 KiB) Viewed 112 times