ธรรมบรรณาการ

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
xenom
Posts: 36
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:15 am

ธรรมบรรณาการ

Post by xenom »

1. บทความบนเว็บไซต์แห่งนี้มีสองส่วนคือ บทความซึ่งทางเว็บไซต์เป็นเจ้าของท่านสามารถคัดลอก แจกจ่าย เป็นธรรมทานต่อไปได้ แต่ห้ามนำไปใช้เชิงพาณิชย์เด็ดขาด และส่วนที่สองเป็นบทความที่น่าสนใจซึ่งทางเราได้คัดลอกมาโดยจะแนบที่มาอย่างชัดเจน

2. ภาพประกอบแต่ละบทความ มีที่มาจากเว็บภาพฟรีต่างๆ เว้นแต่มีที่มาเป็นอื่นทางเราจะทำการแนบที่มาไว้เป็นสำคัญ และด้วยข้อจำกัดด้านที่มาทำให้ไม่สามารถใช้ภาพที่สอดคล้องกับบทความได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการตีความ

3. ธรรมะเป็นสิ่งลึกซึ้งเกินกว่าที่คนทั่วไปจะยอมรับและเห็นประจักได้อย่างแจ่มแจ้ง เช่นนั้นบทความต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่อาจรับรองได้ว่าถูกต้องอย่างแท้จริงอาจผิดพลาดในรายละเอียดสำคัญ เช่นนั้นควรพิจารณาด้วยปัญญาที่หมดจด