แจ้งเพื่อทราบ

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Post Reply
Min
Site Admin
Posts: 1
Joined: Tue Aug 21, 2018 1:42 pm

แจ้งเพื่อทราบ

Post by Min » Tue Aug 21, 2018 1:42 pm

1. ท่านสามารถแจ้ง ลบ แก้ไข รวมถึงไฟล์ซึ่งทางเจ้าของผลงานไม่อนุญาตให้แจกจ่ายทั่วไป อันปรากฏภายในเว็บไซต์แห่งนี้

2. สำหรับผู้ที่มีความสนใจนำบทความมาลงที่เว็บไซต์ ท่านต้องเป็นเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงรูปภาพประกอบ หรือใช้รูปภาพฟรีจากแหล่งที่เชื่อถือได้


ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ทั้งนี้เราหวังเพียงเพื่อการสั่งสมบารมีให้เต็มเปี่ยม อันจะนำส่งความสุขแก่ตนและผู้อื่นในปัจจุบัน อนาคต จนกว่าจะสำเร็จเป้าหมาย ท่านผู้มีจิตยินดีในความดีของผู้อื่นหรือตนเองย่อมเป็นสุข เพราะจิตที่คิดดีประกอบด้วยปัญญาย่อมนำสุขมา


Thank

Best free stock photos: www.pexels.com ,www.dreamstime.comPost Reply