แจ้งเพื่อทราบ

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Post Reply
Min
Site Admin
Posts: 1
Joined: Tue Aug 21, 2018 1:42 pm

แจ้งเพื่อทราบ

Post by Min » Tue Aug 21, 2018 1:42 pm

ไฟล์ส่วนใหญ่ที่แจกจ่ายภายในเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นบทความหรือไฟล์หนังสือเกี่ยวกกับธรรมะ เพื่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งในทางธรรมและทางโลก แต่เนื่องจากไฟล์เหล่านี้มีที่มาหลากหลายจนไม่สามารถตรวจสอบได้แน่ชัด ดังนั้นหากมีไฟล์เอกสารใดที่เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ทำการเผยแพร่ กรุณาติดต่อทางเราเพื่อทำการนำออกโดยเร็ว

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการนำ บทความ รวมถึงเนื้อหาประเภทอื่นๆ มาแจกจ่ายภายในเว็บแห่งนี้ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง ทว่าเนื้อหาเหล่านั้นท่านต้องเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง รวมถึงรูปภาพประกอบต่างๆ แต่ท่านสามารถหาได้จากเว็บไซต์สำหรับแจกไฟล์ภาพซึ่งสามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชได้อย่างไม่มีข้อผูกมัด


*** เงื่อนไขต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ทั้งนี้เราหวังเพียงเพื่อการสั่งสมบารมีให้เต็มเปี่ยม อันจะนำส่งความสุขแก่ตนและผู้อื่นในปัจจุบัน อนาคต จนกว่าจะสำเร็จเป้าหมาย ท่านผู้มีจิตยินดีในความดีของผู้อื่นหรือตนเองย่อมเป็นสุข เพราะจิตที่คิดดีประกอบด้วยปัญญาย่อมนำสุขมา


Thank

Best free stock photos: www.pexels.comPost Reply