ภาพวาดพระพุทธเจ้า จากจิตกรพม่า

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 22
Joined: Tue Aug 21, 2018 2:39 pm

ภาพวาดพระพุทธเจ้า จากจิตกรพม่า

Post by น้ำชาบูด » Wed Aug 22, 2018 11:04 am

ที่รับรู้มาคือเป็นภาพวาดของพระพุทธเจ้าซึ่งวาดโดยจิตกรชาวพม่า ไม่ทราบว่าเป็นยุคใด


ภาพพระพุทธเจ้า1.png
ภาพพระพุทธเจ้า2.png

Post Reply