คู่บารมี

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
Quantum
Posts: 18
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

คู่บารมี

Post by Quantum » Mon Dec 10, 2018 11:11 am

ความรักเกิดได้จากสองปัจจัยคือการผูกพันธ์กันมาในชาติก่อนและเกื้อกูลกันในปัจจุบัน คู่บารมีก็เช่นกันเพราะได้ทำบุญค้ำจุนกันแต่ปางก่อนจนถึงขั้นอธิฐานสร้างบารมีร่วมกันสืบมา โดยในแต่ละภพนั้นใช่ว่าจะได้ครองคู่กันทุกครั้งไป แต่ด้วยพันธะนั้นมักชักจูงทั้งคู่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางสายเลือดหรือสายสัมพันธ์อื่นๆ แล้วเกื้อหนุนกันโดยไม่ผิดต่อผู้ใดคือเกื้อกูลกันด้วยพรหมวิหารธรรม อีกทั้งด้วยแรงอธิฐานเธอจึงต้องเกิดเป็นสตรีเพศอยู่ร่ำไป ส่วนเขานั้นหากพลาดพลั้งผิดประเวณีในชาติใดชาติหนึ่งก็อาจเกิดเป็นสตรีได้เช่นกัน แต่ธรรมดาความประพฤติย่อหย่อนย่อมไม่มีแก่ผู้ปราถนาความรู้ใหญ่ อย่าว่าแต่ศีลเล็กน้อยเลย เพื่อเติมน้ำทีละหยดให้เต็มห้วงมหาสมุทรแม้ชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ สังสารวัฏแสนยาวนานเธอต้องเสียสละและอดทนเพื่อเป้าหมายของคู่บารมี เมื่อได้รับพุทธทำนายเป็นนิยตโพธิสัตว์การสั่งสมบารมียิ่งเข้มข้นขึ้น ต้องพรัดพรากจากการบริจาคลูกเมียบ้าง บริจาคชีวิตบ้าง ถือเพศออกบวชบ้าง น้อยนักที่จะได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขแบบชาวโลก แต่พวกท่านกลับได้ความสุขที่รู้กันเพียงสองคน ฉะนั้นถ้าเราต่างก็พบกันช้าเกินไป จงทำหน้าที่ของตน อย่าได้ผิดต่อตนหรือผู้ใด เกื้อกูลกันด้วยพรหมวิหารธรรมสืบไป ชีวิตนี้สั้นนัก อีกไม่นานก็ดับสูญ แต่จิตยังคงท่องเที่ยวไปจนกว่าจะประภัสสร
เส้นทาง.jpg
เส้นทาง.jpg (87.56 KiB) Viewed 9 times
เส้นทาง.jpg
เส้นทาง.jpg (87.56 KiB) Viewed 9 times
กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply