พระไตรปิฏก ฉบับประชาชน ไฟล์ pdf

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 18
Joined: Sun Dec 09, 2018 10:51 am

พระไตรปิฏก ฉบับประชาชน ไฟล์ pdf

Post by น้ำชาบูด » Sun Dec 09, 2018 2:09 pm

พระไตรปิฏกทัเง 3 เล่ม คือ พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม
Pravinai.png
Pravinai.png (266.04 KiB) Viewed 9 times
Pravinai.png
Pravinai.png (266.04 KiB) Viewed 9 times
พระวินัย
กดเพื่อดาวโหลด.
พระวินัย
กดเพื่อดาวโหลด

พระสูตร
กดเพื่อดาวโหลด.
พระสูตร
กดเพื่อดาวโหลด

พระอภิธรรม
กดเพื่อดาวโหลด.
พระอภิธรรม
กดเพื่อดาวโหลด

Tags:

Post Reply