พระไตรปิฏก ฉบับประชาชน ไฟล์ pdf

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Post Reply
User avatar
น้ำชาบูด
Posts: 49
Joined: Sun Dec 09, 2018 10:51 am

พระไตรปิฏก ฉบับประชาชน ไฟล์ pdf

Post by น้ำชาบูด » Sun Dec 09, 2018 2:09 pm

พระไตรปิฏกทัเง 3 เล่ม คือ พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม
Pravinai.png
Pravinai.png (266.04 KiB) Viewed 119 times
Pravinai.png
Pravinai.png (266.04 KiB) Viewed 119 times
พระวินัย
กดเพื่อดาวโหลด.
พระวินัย
กดเพื่อดาวโหลด

พระสูตร
กดเพื่อดาวโหลด.
พระสูตร
กดเพื่อดาวโหลด

พระอภิธรรม
กดเพื่อดาวโหลด.
พระอภิธรรม
กดเพื่อดาวโหลด


ใบไม้หรือพระเจ้าจักรพรรดิ ก็ไม่พ้นเวลา

Tags:

Post Reply