พระไตรปิฏก ฉบับประชาชน ไฟล์ pdf

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 22
Joined: Tue Aug 21, 2018 2:39 pm

พระไตรปิฏก ฉบับประชาชน ไฟล์ pdf

Post by น้ำชาบูด » Wed Aug 22, 2018 12:01 pm

พระไตรปิฏกทัเง 3 เล่ม คือ พระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม
พระวินัย.png
พระสูตร.png

พระอภิธรรม.pngTags:

Post Reply