พระไตรปิฎก ฉบับแปลภาษาไทย

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน
น้ำชาบูด
Posts: 92
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:14 am

พระไตรปิฎก ฉบับแปลภาษาไทย

Post by น้ำชาบูด »

หนังสือ.jpg
หนังสือ.jpg (61 KiB) Viewed 3026 times


ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติธรรมแดนวิเวก