ไตรลักษณ์

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
Quantum
Posts: 26
Joined: Wed Aug 22, 2018 12:32 pm

ไตรลักษณ์

Post by Quantum » Sun Sep 02, 2018 4:31 pm

ทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฏแห่งความไม่เที่ยงคือนิจจลักษณะ ชีวิตก็ดี ต้นไม้ก็ดี โลกนี้ก็ดี เมื่อเกิดขึ้นย่อมประสบกับความเปลี่ยนแปลงประการใดประการหนึ่ง คือเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาด้วยว่าจุดมุ่งหมายของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลล้วนเกิดมาเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ ดังนั้นแล้วมันจึงเจริญสู่วัยอันเหมาะสมหลังจากนั้นไม่ว่าจะสำเร็จกิจหรือไม่ก็ตามร่างนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ แต่คนเรามักมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว จะด้วยเห็นอยู่ทุกวันหรือเพราะโมหะครอบไว้ก็ตามที โดยเฉพาะอิสตรีเป็นเพศที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้น้อยมาก พยายามแสวงหาสิ่งบำรุงต่างๆ เพื่อพยุงมันไว้และซ้ำเติมตนเองด้วยความหวัง แต่สุดท้ายแล้วกลับถูกเวลาพรากทุกสิ่งเหลือเพียงความทรงจำไว้เล่าสู่ลูกหลาน ประการถัดมาทุกขลักขณะด้วยความเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวในเบื้องต้นนั้น ถ้ามันเป็นไปในทางที่ชอบที่พอใจก็กลับกลายเป็นความสุขซึ่งมีเพียงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น หลังจากนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำพาความทุกข์อันเป็นความบีบคั้นที่ยังความไม่พอใจ ความดิ้นรนให้เกิดขึ้นตามมา ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่น่าปราถนาความสาวเหลือน้อยลงทุกทีซ้ำร้ายโรคภัยต่างจ้องล้างผลาญรอโอกาส แม้บุรุษเพศเองก็ไม่ต่างกันเลยเพราะล้วนตกอยู่ในห้วงแห่งโมหะและราคะทั้งสิ้น สุดท้ายอนัตตลักขณะ ร่างกายนี้ของเราก็เพียงแต่สิทธิ์การถือครองและใช้สอยได้ตามความสามารถแต่ไม่สามารถบังคับได้อย่างแท้จริงด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือเมื่อเกิดอันตรายขึ้นเราจะสั่งมันว่าไม่เจ็บได้หรือไม่ แน่นอนใจมักสั่งการอย่างนั้นแต่ด้วยจิตที่ไม่เคยฝึกฝนจึงมีกำลังไม่เพียงพอ สุดท้ายกลับถูกอาการเหล่านั้นย้อนกลับมาเล่นงานซะเอง นอกจากเจ็บตัวแล้วยังต้องเจ็บใจ อาการที่ปรากฏแก่เราทุกวันเช่นความหิว ร้อน หนาว ซึ่งต้องประสบอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่หนักมากเรายังพอใช้กำลังใจกดไว้ได้แต่ในที่สุดเราก็ต้องยอมแพ้ต่อมัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถบังคับมันได้ด้วยประการอย่างนี้เอง
Attachments
เจ็บป่วย.jpeg
เจ็บป่วย.jpeg (55.47 KiB) Viewed 75 times
เจ็บป่วย.jpeg
เจ็บป่วย.jpeg (55.47 KiB) Viewed 75 times


กรรมใดที่เป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองให้เป็นครู

Tags:

Post Reply