เส้นด้าย

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
Quantum
Posts: 26
Joined: Wed Aug 22, 2018 12:32 pm

เส้นด้าย

Post by Quantum » Sat Sep 08, 2018 5:35 pm

ไหม หรือเส้นด้ายนั้นเริ่มแรกหลังจากผ่านกระบวนการผลิตแล้วมักอยู่ในรูปของม้วนด้ายซึ่งมีค่าตามชนิดและประเภท เปรียบกับต้นทุนที่แต่ละคนได้รับมาจากบุญบารมีแต่ปางก่อน ต่อมาการที่จะทำให้เส้นไหมเหล่านี้มีค่าได้ด้วยการนำมาถักทอด้วยช่างฝีมือ ยิ่งลวดลายสลับซับซ้อนมากเพียงไรยิ่งมีคุณค่ามากเพียงนั้น เฉกเช่นกับบุคคลผู้ผ่านการฝึกการทรมานตนด้วยการข่มจิต ดุจซี่ไม้ของกี่ที่กระทบเข้าแต่ละครั้งเพื่อบีบอัดเนื้อผ้าให้แน่นและการขิดหรือย้อมจะยังผลให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ ตามใจตนปราถนานั่นเอง แต่การจะทำเช่นนี้ต้องอาศัยเวลาและขันติ เพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมันจึงมีผลอันหอมหวานตามมาในภายหลังนั่นเอง แต่เมื่อบุคคลไม่ทรมานจิต ปล่อยปละละเลยให้เป็นเหมือนก้อนไหมที่ไร้การดูแล ที่สุดแล้วมันอาจคลายตัวเละพันกันยุ่งเหยิงจนกลายเป็นเพียงกลุ่มด้ายไร้ค่าที่รอเวลานำไปเผาทิ้ง คือนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังเป็นเหตุแห่งความลำบอกอีกด้วย
Attachments
ไหมงาม ถักทอดุจผู้ฝึกตน.jpeg
ไหมงาม ถักทอดุจผู้ฝึกตน.jpeg (51.42 KiB) Viewed 70 times
ไหมงาม ถักทอดุจผู้ฝึกตน.jpeg
ไหมงาม ถักทอดุจผู้ฝึกตน.jpeg (51.42 KiB) Viewed 70 times


กรรมใดที่เป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองให้เป็นครู

Post Reply