ภาพพระพุทธรูปสำคัญ

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน
น้ำชาบูด
Posts: 92
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:14 am

ภาพพระพุทธรูปสำคัญ

Post by น้ำชาบูด »

ภาพเหล่านี้เป็นผลงานของคุณปิยะฉัตร แกหลง เป็นไฟล์ความคมชัดสูงที่ถ่ายออกมาได้สวยงาม

พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก
พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก.jpg
พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก.jpg (82.95 KiB) Viewed 140 times

พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม กรุงเทพฯ
พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม กรุงเทพฯ.jpg
พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม กรุงเทพฯ.jpg (38.97 KiB) Viewed 140 times


พระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในเครื่องทรงฤดูฝน

พระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในเครื่องทรงฤดูฝน.jpg
พระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ในเครื่องทรงฤดูฝน.jpg (44.62 KiB) Viewed 140 times


พระพุทธชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา
พระพุทธชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา.jpg
พระพุทธชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา.jpg (62.95 KiB) Viewed 140 times


พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา

พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg
พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg (42.06 KiB) Viewed 140 times


หลวงพ่อพระคันธารราฐ วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา


หลวงพ่อพระคันธารราฐ วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา.jpg
หลวงพ่อพระคันธารราฐ วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา.jpg (39.51 KiB) Viewed 140 times


พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา

พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg
พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา.jpg (47.12 KiB) Viewed 140 times


พระพุทธโสธร (หลวงพ่อโสธร) วัดโสธรวรมหาวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา


.
พระพุทธโสธร (หลวงพ่อโสธร) วัดโสธรวรมหาวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา.jpg
พระพุทธโสธร (หลวงพ่อโสธร) วัดโสธรวรมหาวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา.jpg (45.37 KiB) Viewed 140 times