ภาพพระพุทธรูป

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 22
Joined: Tue Aug 21, 2018 2:39 pm

ภาพพระพุทธรูป

Post by น้ำชาบูด » Thu Aug 23, 2018 1:43 am

พระพุทธชินราช วัดใหญ่ พิษณุโลก.jpg
พระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนฯ.jpg
พระพุทธมณีรัตนมหาปฏิมากร (พระแก้วมรกต).jpg
พระพุทธชัยมงคล.jpg
พระพุทธไตรรัตนนายก.jpg
หลวงพ่อพระคันธารราฐ.jpg
พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ.jpg
พระพุทธโสธร.jpgPost Reply