บอดแต่ต้น

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

บอดแต่ต้น

Post by P » Tue Dec 11, 2018 1:04 pm

การที่เราทราบว่าสีเขียวเป็นเช่นไร สีฟ้าเป็นอย่างไรได้นั้นเป็นเพราะเคยเห็นและถูกสอนมาก่อนนั่นเองจึงสามารถแยกแยะได้ถึงความแตกต่าง แต่ผู้ซึ่งบอดมาแต่กำเนิดนั้น ย่อมไม่สามารถทำความเข้าใจได้ ไม่ใช่ว่าเขาโง่เขลา เพียงแต่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคนทั่วไปเข้าใจกันเช่นไร เข้าใจแต่เพียงสิ่งที่ได้สัมผัสเท่านั้น แต่ก็นั่นแหละที่เขาเห็นนั้นใช่ความมืดมิดหรือไม่ เพราะเราเป็นแต่เพียงเข้าใจตามความรู้ของตนเช่นกัน แต่ไม่รับรู้ในสิ่งที่เขาเห็นอย่างชัดเจนนั่นเอง ถ้าดวงตาเปรียบเสมือนจิตใจ บุคคลผู้ไม่เคยเปิดใจรับสิ่งใหม่ก็สามารถเทียบเคียงกับคำว่า "บอด" ได้เช่นเดียวกัน คือบอดจากความรู้ใหม่จมปลักอยู่กับความเชื่อที่ถูกฝังเข้าไปอย่างไร้แก่นสาร ไร้อิสระในการเลือกด้วยคำว่า จงเชื่อ แทนที่จะเป็น ควรเชื่อ เน้นศรัทธาแทนปัญญากลายเป็นเครื่องจักรที่รับคำสั่งอย่างเดียว แม้เมื่อมีผู้สามารถเปิดตาของเขาได้แต่ก็ไม่ยอมรับด้วยความเสพคุ้นที่มีมาช้านาน เป็นผู้เที่ยงแท้ในความเสื่อมแม้องค์พระจอมไตรยังไม่สามารถแก้ไขได้ เป็นแต่เพียงวางอุเบกขา แท้จริงแรกเริ่มนั้นพวกเขาหาเป็นเช่นนี้ไม่ แต่เพราะชอบใจธรรมของอสัตบุรุษ จนต้องทุกข์ทนสิ้นกาลนาน
Attachments
ก้นบ่อ.jpeg
ก้นบ่อ.jpeg (28.23 KiB) Viewed 137 times
ก้นบ่อ.jpeg
ก้นบ่อ.jpeg (28.23 KiB) Viewed 137 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Post Reply