ไฟล์ภาพ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน
น้ำชาบูด
Posts: 92
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:14 am

ไฟล์ภาพ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

Post by น้ำชาบูด »

ภาพนี้คือภาพถ่ายอธิษฐานของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
ถ่าย ณ วัดท่าผา จ.กาญจนบุรี ที่คุณแม่บุญเรือนอธิษฐานไว้ว่า
"ไม่ว่ารูปนี้จะอัดขยายต่อไปอีกกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้ง
ทุกๆ ภาพก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์เสมอกับรูปต้นแบบที่ถ่ายไว้ทุกประการ

คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม.jpg
คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม.jpg (55.14 KiB) Viewed 79 times