ตนเท่านั้น

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
XENOM
Posts: 33
Joined: Sat Aug 03, 2019 9:45 am

ตนเท่านั้น

Post by XENOM » Sat Aug 03, 2019 9:59 am

การดูจิตเน้นย้ำที่ภายในเท่านั้น ไม่มีเลยแม้เพียงสักนิดที่ให้มองไปยังผู้อื่น เพราะเมื่อมองด้วยมานะว่า เราดีกว่าย่อมหลงด้วยอำนาจทิฏฐิประมาทต่อการงานที่ควร มองด้วยเห็นว่าเสมอกันก็ยังมีโทษเพราะความต้องการของคนไม่มีที่สิ้นสุดจึงเป็นเหตุก่อเวรเพื่อให้ตนได้อยู่ในจุดที่ดีกว่า สุดท้ายมองว่าต่ำกว่าขาดกำลังใจในการงานต่างๆ ถึงขั้นทอดธุระในที่สุดด้วยเห็นว่าไม่มีประโยชน์ ที่ว่าการงานนี้คือกิจอันควรเพื่อความตั้งมั่นแห่งสติ แต่เมื่อสติตามไม่ทันจากมองตนกลับกลายเป็นเพ่งโทษผู้อื่น ในที่สุดคุณที่ยังมิได้ย่อมไม่สำเร็จที่ได้แล้วย่อมเสื่อมไป เพราะว่าความดีหรือความชั่วของผู้อื่นไม่สามารถทำให้เราดีหรือเลวตาม เป็นได้เพียงตัวอย่างเท่านั้นเอง บางคราวเมื่อเราเพ่งปฏิบัติอยู่ก็ให้เกิดความคิดว่าทำไมคนอื่นจึงไม่ปฏิบัติเช่นเรา เขาเหล่านั้นกลับใช้เวลาไปอย่างเสียประโยชน์ยิ่งมองยิ่งปรุง ยิ่งยึด นอกจากไม่สามารถลดมานะที่ก่อตัวขึ้นมาได้แล้วยังเป็นการหาเรื่องใส่ตัวโดยตรงนี่ถือเป็นกิเลสหยาบๆ ที่มักเกิดขึ้นอันดับต้นๆ ที่ท่านทั้งหลายพึงระวังให้ดี เผลอเมื่อไรมันเอาเราแน่ ไม่ต้องนับเลยน็อกอย่างเดียวถ้าเกิดได้ถูกมันเล่นงานเอา
Attachments
ดวงจิต ความไม่แน่นอน.jpeg
ดวงจิต ความไม่แน่นอน.jpeg (32.68 KiB) Viewed 19 times
ดวงจิต ความไม่แน่นอน.jpeg
ดวงจิต ความไม่แน่นอน.jpeg (32.68 KiB) Viewed 19 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags: