ของดี

กฏธรรมชาติซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นพบ เพียงเปิดใจ ละอคติ มองด้วยตา
Post Reply
User avatar
P
Posts: 30
Joined: Mon Dec 10, 2018 7:07 am

ของดี

Post by P » Mon Dec 31, 2018 12:45 pm

ชื่อว่าของดีแล้วผู้ที่บารมียังอ่อนไม่สามารถเป็นที่พึ่งของตนได้ล้วนต้องการ แต่ว่าของสิ่งนั้นถ้าว่าดี มันก็ดีในตัวของมันไม่สามารถยังผู้ครอบครองให้ดีตามได้ เหมือนผู้ที่แช่น้ำเท่านั้นจึงเปียกแต่ไม่สามารถทำให้ผู้ที่ติดตามไปด้วยที่มิได้ลงแช่ให้เปียก ไม่ว่าของดีประเภทใด้ถ้าผู้ครอบครองยังไม่เป็นคนดีก็ไม่ต่างจากการพกก้อนดินก้อนหินที่เอาไว้ไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยได้บ้าง อีกประการของดีทั้งหลายกลับกลายเป็นสิ่งที่ใช้เงินแลกเปลี่ยนกันได้จนมีการปลุกปั่นของคนบางกลุ่ม สร้างกระแสเพื่อมูลค่าทางตลาด เป็นศรัทธาเจือด้วยความหลงอยู่เต็มประตู ไม่สามารถถอดถอนตนได้เมื่อประสบทุกข์จึงต้องตรอมตรมและโทษต่อผล โดยไม่ระลึกเลยว่าตนเองนั่นแหละที่เป็นผู้วิ่งเข้าหาเหตุด้วยความหลง ความฉิบหายจึงบังเกิดขึ้น และส่งผลให้ถึงคความทุกข์ในที่สุด
Attachments
เปลือกหอย.jpeg
เปลือกหอย.jpeg (66.43 KiB) Viewed 146 times
เปลือกหอย.jpeg
เปลือกหอย.jpeg (66.43 KiB) Viewed 146 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags:

Post Reply