หลวงปู่ทา จารุธัมโม พระอริยเจ้าผู้มีธรรมงามพร้อม

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน
น้ำชาบูด
Posts: 92
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:14 am

หลวงปู่ทา จารุธัมโม พระอริยเจ้าผู้มีธรรมงามพร้อม

Post by น้ำชาบูด »

หลวงปู่ทา จารุธัมโม.jpg
หลวงปู่ทา จารุธัมโม.jpg (34.99 KiB) Viewed 1289 times