หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน
น้ำชาบูด
Posts: 92
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:14 am

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

Post by น้ำชาบูด »

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล.jpg
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล.jpg (53.66 KiB) Viewed 1442 times