สุขทุกข์ อยู่ที่ใจ หลวงปู่จันทร์ศรี

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน