หลวงปู่ฝากไว้ ข้อธรรมหลวงปู่ดูลย์

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน
น้ำชาบูด
Posts: 92
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:14 am

หลวงปู่ฝากไว้ ข้อธรรมหลวงปู่ดูลย์

Post by น้ำชาบูด »

หลวงปู่ฝากไว้.jpg
หลวงปู่ฝากไว้.jpg (44.59 KiB) Viewed 1375 times