หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม

การเห็น การระลึกถึง การน้อบน้อมพระรัตนไตรคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นมงคล แจกเป็นธรรมทาน
น้ำชาบูด
Posts: 92
Joined: Wed Jan 22, 2020 2:14 am

หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม

Post by น้ำชาบูด »

หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม.jpg
หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม.jpg (54.14 KiB) Viewed 1620 times