ปัญญาปทีปธรรม ปุจฉา วิสัชนา

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Post Reply
User avatar
น้ำชาบูด
Posts: 49
Joined: Sun Dec 09, 2018 10:51 am

ปัญญาปทีปธรรม ปุจฉา วิสัชนา

Post by น้ำชาบูด » Wed Jan 30, 2019 5:23 pmใบไม้หรือพระเจ้าจักรพรรดิ ก็ไม่พ้นเวลา

Post Reply