ด้าย

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
XENOM
Posts: 33
Joined: Sat Aug 03, 2019 9:45 am

ด้าย

Post by XENOM » Sat Aug 03, 2019 10:48 am

เส้นไหมนั้นแรกเริ่มจากการปั่น กรอเป็นหลอดหรือม้วนเป็นก้อน มีขายทั่วไปไม่เป็นของจำเฉพาะ แต่เมื่อผ่านมือช่างผู้ชำนาญการด้วยการย้อม มัด ตัดหรือขิด ยิ่งมีการเพิ่มลวดลายที่งดงามด้วยภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้นๆ กลายเป็นของขึ้นชื่อที่มีเฉพาะเท่านั้นมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป เฉกเช่นกับบุคคลผู้ผ่านการฝึกตนด้วยการข่มจิต ดุจซี่ไม้ของกี่ที่กระทบเข้าแต่ละครั้งเพื่อบีบอัดเนื้อผ้าให้แน่นและการขิดหรือย้อมจะยังผลให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ ตามใจตนปราถนานั่นเอง แต่การจะทำเช่นนี้ต้องอาศัยเวลาและความอดทน เพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากจึงมีผลอันหอมหวานตามมาในภายหลังนั่นเอง แต่เมื่อบุคคลไม่ทรมานจิต ปล่อยปละละเลยให้เป็นเหมือนก้อนไหมที่ไร้การดูแล ที่สุดแล้วมันอาจคลายตัวและพันกันยุ่งเหยิงจนกลายเป็นเพียงกลุ่มด้ายไร้ค่าที่รอเวลานำไปเผาทิ้ง คือนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังเป็นเหตุแห่งความลำบากอีกด้วย การเกิดมาแต่ละภพอย่าทำตนให้เปลืองกองฟอน ควรยังตนให้มีคุณที่ควรค่าแก่คนรุ่นหลังได้สืบต่อปนิธาน
Attachments
ผ้าไหม.jpeg
ผ้าไหม.jpeg (51.42 KiB) Viewed 30 times
ผ้าไหม.jpeg
ผ้าไหม.jpeg (51.42 KiB) Viewed 30 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู