จบที่ใจ

หลักธรรมซึ่งพระพุทธะได้ค้นพบแล้วส่งต่อแด่ผู้มีตา ข้าพเจ้าเพียงนำเศษเสี้ยวธรรมที่ลึกซึ้งมาแสดงด้วยหวังสั่งสมปัญญาบารมีให้เต็มเปี่ยม
XENOM
Posts: 127
Joined: Sat Aug 03, 2019 9:45 am

จบที่ใจ

Post by XENOM » Sat Aug 03, 2019 10:46 am

อายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นกระทบเข้ากับอายตนะภายในคือประสาทสัมผัสมีตาเป็นต้น จากนั้นส่งเข้าประมวลผลว่าเห็น ได้ยิน สัมผัส คือรู้อยู่ว่ามีการกระทบกันขึ้นแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งใดจวบจนเข้าไปเทียบเคียงกับสัญญาเก่าตีความก่อนแล้วถึงเข้าใจในสิ่งนั้นและตอบสนองเป็นเวทนามีสุขทุกข์และอุเบกขาปรุงเข้าเป็นกิเลสว่าชอบหรือไม่ชอบในที่สุด ทั้งหมดทั้งมวลนี้เสร็จสรรพในเสี้ยววินาที กล่าวคือรับรู้และตอบสนองจากนั้นจิตมักชักจูงให้ทำสิ่งต่างๆ เพื่อจะได้พบเจอในอารมณ์ที่ชอบใจและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ชอบนั่นเอง หากจิตใจไม่ตั้งอยู่ในธรรมเผลอสติทำกรรมชั่วเข้าแล้ว มักได้รับผลตอบแทนอย่างเผ็ดร้อนในภายหลัง สิ่งต่างๆ เหล่านี้เริ่มด้วยการกระทบกับปัจจัยภายนอกก็จริง แต่ว่าการตัดสินใจต่างๆ ล้วนส่งมาจากภายใน อันเป็นการเลือกระหว่างชอบใจหรือชอบธรรม ซึ่งผลที่ตามมาย่อมผันแปรจากการเลือกนั้น ถ้าบุคคลมีจิตใจเข้มแข็งกรรมชั่วทุกประการย่อมจบอยู่เพียงภายในมิอาจเล็ดลอดออกมาสู่ภายนอกได้เลย ด้วยเหตุที่เริ่มที่ใจ จึงควรระงับที่ใจถึงจะดับได้สนิท สิ้นเชื้อ ไม่เหลือเยื่อใย
Attachments
ใจโลด โผน.jpg
ใจโลด โผน.jpg (66.33 KiB) Viewed 105 times
ใจโลด โผน.jpg
ใจโลด โผน.jpg (66.33 KiB) Viewed 105 times


กรรมใดเป็นบุญขอสรรพสัตว์จงมีส่วน สิ่งใดเป็นบาปขอท่านจงมองเป็นครู

Tags: