รวมคําสอนธรรมปฏิบัติของ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

แจกไฟล์เอกสาร ตำราต่างๆ ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ เป็นวิทยาทานและธรรมทาน
Post Reply
น้ำชาบูด
Posts: 22
Joined: Tue Aug 21, 2018 2:39 pm

รวมคําสอนธรรมปฏิบัติของ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน

Post by น้ำชาบูด » Thu Aug 23, 2018 5:20 pm

รวมคําสอนธรรมปฏิบัติของ
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(วีระ ถาวโรมหาเถร)

คณะศิษย์จัดพิมพ์
เป็นธรรมบรรณาการ
เนื่องในงานบําเพ็ญกศลทักษิณานุสรณ์
ถวาย
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
Post Reply